Dnes je: sobota 19.09.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes polooblačno, zrána chladnejšie, ale denné maximum 19 stupňov celzia

Aká bude nová výstavba v Petržalke?

Mestská časť Bratislava-Petržalka oznamuje, že v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 24.08.2020 do 16.10.2020 prerokovanie Návrhu Územného plánu zóny Kapitulský dvor.

 

 

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Kapitulský dvor (ďalej len
„ÚPN-Z“) s odborným výkladom spracovateľa ÚPN-Z sa uskutoční dňa 23.09.2020 o 14:00 hod. v spoločenskej sále Domu kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici č. 3 v Petržalke.

Obstarávateľom ÚPN-Z je mestská časť Bratislava-Petržalka, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD. Obstaranie ÚPN-Z vyplýva z povinnosti orgánu územného plánovania obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie mestskej časti, ako aj zo záväznej časti platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

Spracovateľom návrhu ÚPN-Z je spoločnosť JELA, s.r.o., Brnianska 25, Bratislava. Návrh ÚPN-Z je spracovaný na základe schváleného zadania pre ÚPN-Z.

Návrh ÚPN-Z je zverejnený na webovej stránke mestskej časti www.petrzalka.sk v časti Elektronická úradná tabuľa.

So spracovaným návrhom ÚPN-Z máte možnosť oboznámiť sa počas doby prerokovania aj na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, Oddelení územného rozvoja a dopravy, č. dverí 401, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na čísle 02/ 68 288 836.

Stanoviská a pripomienky k návrhu ÚPN-Z je možné zaslať v termíne najneskôr do 16.10.2020 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Oddelenie územného rozvoja a dopravy, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo na e-mailovú adresu: stefan.hasicka@petrzalka.sk.

Zdroj: mestská časť Bratislava- petržalka

 Notice: Undefined index: id in /data/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/files/aktuality.php on line 69

Autor: Petrzalcan | 20.08.2020 | zobrazené: 375 x |


Podobné články

• Pozvánka na miestne zastupiteľstvo v Petržalke (14.09.2020)
• Výberové konanie na náčelníka Mestskej polície (12.09.2020)
• Výsadba stromov v Bratislave (08.09.2020)
• „Starosta sa nestará o školstvo v Petržalke “ tvrdia poslanci (06.09.2020)
• Bratislava je v červenom móde. Čo to znamená? (25.08.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Akou známkou by ste ohodnotili prácu starostu Jána Hrčku?

1
(94)

2
(24)

3
(26)

4
(33)

5
(56)


spolu 233 hlasov
/