Dnes je: sobota 23.01.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pokračuje antigénové testovanie aj v Petržalke

Aká bude nová výstavba v Petržalke?

Mestská časť Bratislava-Petržalka oznamuje, že v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 24.08.2020 do 16.10.2020 prerokovanie Návrhu Územného plánu zóny Kapitulský dvor.

 

 

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Kapitulský dvor (ďalej len
„ÚPN-Z“) s odborným výkladom spracovateľa ÚPN-Z sa uskutoční dňa 23.09.2020 o 14:00 hod. v spoločenskej sále Domu kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici č. 3 v Petržalke.

Obstarávateľom ÚPN-Z je mestská časť Bratislava-Petržalka, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD. Obstaranie ÚPN-Z vyplýva z povinnosti orgánu územného plánovania obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie mestskej časti, ako aj zo záväznej časti platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

Spracovateľom návrhu ÚPN-Z je spoločnosť JELA, s.r.o., Brnianska 25, Bratislava. Návrh ÚPN-Z je spracovaný na základe schváleného zadania pre ÚPN-Z.

Návrh ÚPN-Z je zverejnený na webovej stránke mestskej časti www.petrzalka.sk v časti Elektronická úradná tabuľa.

So spracovaným návrhom ÚPN-Z máte možnosť oboznámiť sa počas doby prerokovania aj na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, Oddelení územného rozvoja a dopravy, č. dverí 401, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na čísle 02/ 68 288 836.

Stanoviská a pripomienky k návrhu ÚPN-Z je možné zaslať v termíne najneskôr do 16.10.2020 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Oddelenie územného rozvoja a dopravy, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo na e-mailovú adresu: stefan.hasicka@petrzalka.sk.

Zdroj: mestská časť Bratislava- petržalka

 Autor: Petrzalcan | 20.08.2020 | zobrazené: 791 x |


Podobné články

• Revitalizácia Ovsištského námestia (05.01.2021)
• Budúcnosť Námestia republiky (31.12.2020)
• Bratislava má schválený rozpočet a nového čestného občana mesta (27.12.2020)
• Viete koľko vrakov odstránili tento rok v Petržalke? (22.12.2020)
• Petržalka čistí parkoviská (17.12.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Veríte, že rok 2021 bude lepší rok predošlý?

áno, určite
(32)

skôr áno ako nie
(14)

skôr bude horší
(12)

bude rovnaký ako rok predošlý
(13)


spolu 71 hlasov
/