Dnes je: pondelok 18.02.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes si pripomíname Výzvu na zákaz klonovania ľudí

Bratislava má najväčší barokový obraz plný tajomstiev

Najväčší barokový obraz na Slovensku. Obraz zahalený rúškom tajomstva a mystiky. Odkiaľ sa v Bratislave, vtedajšom Prešporku vzal? Kto je jeho autorom a pre koho ho namaľoval? Tieto i omnoho viac otázok si kladú reštaurátorky, kunsthistoričky i pracovníci Galérie mesta Bratislavy.

 

Za účasti primátora mesta Bratislavy Iva Nesrovnala, viceprimátorky pre kultúru Ivety Plšekovej, zástupcov Rádu Františkánov a mnohých pozvaných hostí v utorok podvečer bol odhalený pre verejnosť tento ojedinelý klenot výtvarného umenia na Slovensku. Vystavený obraz Kráľovná anjelov pochádza zrejme z obdobia rokov 1730-40, a je unikátny svojou veľkosťou 5m  x 5,65 m. V zbierkovom fonde Galérie mesta Bratislavy je evidovaný pod inventárnym číslom A2470 , keď prevedený v roku 1965 už ako majetok Mestského múzea v Bratislave. Pôvodná domnienka, že bol súčasťou interiéru klariského kostola v Bratislave kontinuálne od čias zrušenia rovnomenného kláštora v roku 1782 sa ukázala ako nesprávna.

Fotografia asi z roku 1897-8, t.j. pred regotizáciou veže kostola ukazuje , že sa tam nenachádzal a že bol prinesený do kostola až v čase jeho úpravy pre účely múzea a snáď opäť aj ako funkčného liturgického priestoru. Vývoj udalostí – koniec vojny a víťazstvo socializmu v ČSR  bol s vysokou pravdepodobnosťou príčinou toho, že kostol ostal opustený a cez rozbité okná bolo dielo vystavené  minimálne až do roku 1960  pôsobeniu počasia, vlhkosti, prachu, špiny, pričom na jeho hornú časť sa usádzali vtáky, ktoré ho pokryli hrubou vrstvou svojich exkrementov.

 

Nevieme odkiaľ bol tento monumentálny obraz asi v roku 1943 do klariského kostola v Bratislave prinesený, čo nám sťažuje prípadné určenie autorstva konkrétneho maliara, resp. jeho maliarskej dielne, prípadne okruhu. Vieme však, že svojimi úctyhodnými rozmermi predstavuje plošne zatiaľ najväčší známy barokový obraz na Slovensku – má 28,25 m2. Ikonograficky ide o veľmi zriedkavý typ:  malý Ježiško s lukom, ako súčasť koncentrovaného mariánskeho obsahu- čo nasvedčuje tomu, že objednávateľom diela, ako aj miestom určenia pre obraz takéhoto druhu musel byť kláštor, alebo kostol patrocínia Kráľovnej anjelov resp. rehoľa, ktorej mariánska úcta bola podstatnou súčasťou jej spirituality. Poslaním sakrálnych obrazov tohto druhu je vizualizácia konkrétneho teologického obsahu so všetkými danosťami jeho kanonizovanej podoby, čo uľahčovali umelcom rôzne  ikonografické príručky s grafickými predlohami, hojne rozšírené najmä v baroku,  alebo už existujúce umelecké diela. V našom prípade bolo možné  nájsť takmer úplne identické zobrazenie archanjela Rafaela na maľbe Sebastiana Ricciho / 1659-1734 /.      

O samotnom diele píše Mgr. Zuzana Jakabová:

Kompozičná výstavba diela zobrazuje úplne hore tróniaceho Boha Otca s Duchom Svätým, pod nimi centrálne je anjelskými chórmi uctievaná sv. Bohorodička so Synom Božím. Adorujúce anjelské chóry sú hierarchicky zoradené, spolu ich je deväť, štyri zľava a päť sprava:  1/serafíni, cherubíni, tróny, 2/ panstvá, mocnosti, sily 3/ archanjeli, kniežatstvá, anjeli. Dole vľavo je archanjel Rafael , pomocník v núdzi, zachraňujúci človeka pred pádom, stratou Božej milosti a pred nástrahami diabla, v strede sa ako strážca nad pustou zemeguľou obtočenou hadom, ktorá je v moci zla kvôli dedičnému hriechu, ktorý symbolizuje jablko, vznáša archanjel Gabriel. Ježiškov šíp prestrelil hadovu hlavu, čo symbolizuje konečný triumf Božieho Syna nad Satanom a jeho dielom /druhý príchod Pána Ježiša na konci vekov, kedy mu všetko, vrátane smrti bude definitívne podrobené/.

Vpravo víťazí archanjel Michael – quis ut Deus – kto je ako Boh ?  nad pekelnými silami zvrhávajúci ich do večného ohňa. V oblakoch tróniaca je Matka Božia  bez poškvrny – Immaculata, ako spolupracovníčka na diele Spásy ( od vekov Bohom vyvolená), čiže REGINA  ANGELORUM, KRÁĽOVNÁ ANJELOV.

Reštaurovanie obrazu prebiehalo etapovite v rokoch 2011 až 2017 a bolo realizované reštaurátorským oddelením Galérie mesta Bratislavy v zložení : Mgr. art. Barbara Davidson,  akad. mal. Anna Gregová  a  Mgr. Zuzana Jakabová, akad. mal. Podrobná dokumentácia k nemu je k nahliadnutiu v GMB.

Dielo by nemohlo byť prezentované verejnosti bez ústretovosti a spolupráce Rehole menších bratov františkánov, ktorá prepožičala preň dôstojné priestory kaplnky sv. Jána Evanjelistu.

Galéria mesta Bratislavy a kolektív reštaurátoriek vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pomoci pri prácach na diele v jednotlivých etapách a najmä jeho inštalácii, predovšetkým však p. Ing. Jánovi Gregovi s rodinou, bez ktorého metodickej, výkonnej a aj materiálnej pomoci by tu obraz nikdy nevisel, p. Ing. arch. Damiánovi Berecovi, p. akad. mal. Marici Ďuricovej,  p. akad. soch. Tomášovi Luptákovi, p. doc. akad. mal. Vladimírovi Plekancovi, p. Mgr. art. Anne Nosáľovej a  kolegom z galérie.

 

Zdroj: Galéria mesta Bratislavy, Mgr. Zuzana Jakabová

 

 Autor: Petrzalcan | 13.12.2017 | zobrazené: 784 x |


Podobné články

• Martin Benka v Bratislave (14.01.2019)
• Vychutnajte si Josefa Ladu v Galérii mesta Bratislavy (17.12.2018)
• Od Prešporku k Bratislave v tónoch hudby (08.12.2018)
• Grantová podpora na budúci rok je už otvorená (28.11.2018)
• Pamätajte na Fadrusza (12.10.2018)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Využívate MHD v Bratislave?

Áno, každý deň
(62)

Áno, ale nie každý deň
(12)

Len občas
(27)

Nie, chodím autom
(24)


spolu 125 hlasov
/