Dnes je: štvrtok 05.08.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Deň Matice slovenskej.

Budúcnosť Námestia republiky

Mestská časť Bratislava-Petržalka pristúpila na základe požiadaviek viacerých poslancov k participatívnemu výskumu potrieb verejnosti v priestore Námestia Republiky.

Výskum pripravili a zrealizovali členovia občianskeho združenia PUNKT v úzkej spolupráci s mestskou časťou. Závery výskumu boli prezentované prostredníctvom živého vysielania na sociálnych sieťach Petržalky minulý piatok.

„Námestie Republiky je obrovským priestorom v srdci Petržalky s veľkým potenciálom do budúcnosti. Našou víziou je obnoviť určený priestor pre Petržalčanov čo najlepšie a najefektívnejšie. Pri akejkoľvek revitalizácií je to samozrejme vždy otázka kompromisov, lebo čím viac ľudí, tým viac požiadaviek. Preto som rád, že sa do procesu zapojili Petržalčania žijúci v okolí, ale aj odborná verejnosť, ktorá sa na priestor dokáže pozrieť nezaujato a odborne. Výsledkom je objektívny kompromis, ktorý nám pomôže v ďalších krokoch revitalizácie,“ uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka.
Nasledujúcim krokom mestskej časti je spustenie verejnej, architektonickej súťaže v budúcom roku. Práve tá zadefinuje budúcu podobu Námestia Republiky.

Proces
Členovia občianskeho združenia Punkt realizovali analýzu dostupných dát o oblasti, zhromaždili koncepčné dokumenty o území, plánované projekty, vytvorili zoznam zainteresovaných aktérov, ktorých sa revitalizácia dotkne alebo majú vplyv na dianie v území. V rámci mapovania súčasného stavu pripravili dotazníkový prieskum a telefonické rozhovory so zástupcami rôznych skupín obyvateľov. Druhou fázou výskumu bolo hľadanie vízie budúcnosti. V rámci tejto fázy sa uskutočnila komentovaná prehliadka územia a online workshop s odborníkmi. Zistenia z workshopu konzultovali písomne so zástupcami verejnosti. Do dotazníka sa zapojilo 1140 respondentov, dohromady prebehlo 21 štruktúrovaných rozhovorov, workshopu sa zúčastnilo viac ako 15 odborníkov.

Kľúčové zistenia
Veľký záujem o participatívny proces ukazuje, že obyvateľom na priestore námestia záleží. Väčšina z respondentov dotazníka mala k námestiu pozitívny vzťah, aj keď si ho stotožňujú s nudnou prázdnou plochou. Ľudia dnes nenavštevujú námestie ako také, ale prevádzky a služby v okolí. Na námestie prídu len počas príležitostných podujatí a na skatepark. Námestie Republiky je jediným veľkým priestorom v Petržalke vo vlastníctve samosprávy, kde je možné usporadúvať väčšie kultúrne podujatia. Jediným prvkom infraštruktúry, ktorú námestie dnes ponúka, je skatepark. Bude dôležité ho pozitívne integrovať do budúcej podoby námestia. Názov námestia sa niekoľkokrát menil a nie je zaužívaný. To vedie k slabej identite celého priestoru. Prvou asociáciou respondentov nie je námestie, ale park, vianočné trhy či skatepark. V lete sa námestie stáva neznesiteľnou horúcou plochou s nízkym trávnikom. Chýba mu voda, tieň, stromy, či vodozádržné opatrenia. Vzhľadom na generačnú skladbu na sídlisku sa v najbližších desaťročiach stane z Petržalky štvrť s viac ako tretinou obyvateľov vo veku 65+. V okolí námestia pôsobí množstvo organizácií, združení a iniciatív, ktoré sú ochotné aktívne sa zapojiť do tvorby programu na námestí. Plánovaná električková trať a nová výstavba v okolí postaví námestie do iného kontextu a zrejme zmení spôsob, akým sa dnes využíva.
Námestie Republiky má potenciál stať sa centrálnym verejným priestorom mestskej časti Petržalka. Preto je dôležité inkluzívne dizajnovanie a programovanie priestoru.

Spoločná vízia respondentov
Námestie Republiky má potenciál stať sa inkluzívnym, zeleným a spoločenským verejným priestorom pre celú Petržalku. Priestor by mal byť bezpečný, bezbariérový, zapojený do existujúcej fyzickej i sociálnej štruktúry mestskej časti, s dobrou údržbou, správou a spoločne tvoreným programom. Námestie by malo ponúkať rôzny charakter a mierku dobre zorganizovaných priestorov so zázemím pre aktivity všetkých spoločenských a vekových skupín.

Výsledkom procesu je štúdia s názvom „Námestie Republiky námestím“ , ktorá je verejne dostupná na stránke www.namestierepubliky.sk.

 

Zdroj: mestská časť

 Autor: Petrzalcan | 31.12.2020 | zobrazené: 547 x |


Podobné články

• Nové autobusy MHD (02.08.2021)
• Dotazník- Magistrát uvažuje nad parkovacím domom na Wolkrovej (08.07.2021)
• Mestská časť získala financie na skvalitnenie sociálnych služieb aj od rezortu práce a Nadácie Henkel. (16.06.2021)
• Člnkovanie na Chorvátskom ramene? (29.05.2021)
• Mimoriadne rokovanie zastupiteľstva mestskej časti (24.05.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Hitler pri bunkri

ANKETA

Kam sa chodíte v lete kúpať v Petržalke?

Na Draždiak
(22)

Na Matadorku
(14)

Len na krytú plaváreň
(9)

Kombinujem všetky možnosti
(16)

Nechodím sa kúpať nikam
(20)


spolu 81 hlasov
/