Dnes je: sobota 04.04.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes výročie oslobodenia Bratislavy a Petržalky

Do konca januára treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Bratislavčania majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2020. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. Od 1. januára nadobúda účinnosť novoprijaté VZN o dani z nehnuteľností, ktoré bolo schválené na decembrovom mestskom zastupiteľstve.

 

Podanie daňového priznania sa týka nových nehnuteľností, alebo zmeny vlastníckych vzťahov ku pôvodnej nehnuteľnosti, alebo v prípade dedičstva – rozdelenia na nových spoluvlastníkov. Daňovník si nemusí v priznaní k dani z nehnuteľností sám vypočítavať daň z nehnuteľností. Musí však uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľností, alebo v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť.

 

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Po novom je od 1.1.2020 znížená sadza dane z pozemkov o 50 % na pozemky pre občanov nad 65 rokov, doteraz platilo zníženie dane z pozemkov pre občanov nad 70 rokov .

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 eur do 3 000 eur podľa závažnosti priestupku. Do predmetu zdanenia patria okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.

Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať klasicky poštou, osobne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu je potrebné mať elektronický občiansky preukaz a službu je možné vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk. Okrem elektronickej formy je ale stále možné podať daňové priznanie klasicky poštou alebo ho daňovník podá osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici 9 v Petržalke. V prípade, že sa daňovník rozhodne podať daňové priznanie osobne, odporúčame vziať si so sebou výpis z Katastrálneho portálu, aby mal daňovník so sebou všetky údaje, ktoré bude vypĺňať. Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti poštou, je dobré uviesť email alebo telefonický kontakt. V prípade potreby bude kontaktovaný.

 

Najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú, sú: chýba podpis daňovníka, neboli vyplnené priľahlé pozemky či nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách a pod.

Podrobné informácie ako aj formuláre a tlačivá si môžu daňovníci pozrieť a stiahnuť z webovej stránky hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/dan-z-nehnutelnosti alebo z webovej stránky www.esluzbyba.sk.

 

Hlavné mesto vyjde Bratislavčanom v ústrety a za účelom podania daňového priznania pridá stránkové hodiny. Posledný týždeň bude možné vybaviť podanie počas každého pracovného dňa. Stránkové dni a hodiny budú nasledovné:

Pondelok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 17:00 (stránkový deň)

Utorok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:00 (stránkový)

Streda: 8:00 - 12:00; 12:30 - 17:00 (stránkový deň)

Štvrtok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:00 (stránkový deň)

Piatok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 15:00 (stránkový deň)

 

Od 1. januára nadobudlo účinnosť aj novoprijaté VZN o dani z nehnuteľností, ktoré bolo schválené na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Všetky potrebné informácie o nových sadzbách dane z nehnuteľností, ako aj kalkulačku výpočtu nájdete na: https://bratislava.sk/sk/nove-sadzby-dane-z-nehnutelnosti.Autor: Petrzalcan | 04.01.2020 | zobrazené: 272 x |


Podobné články

• Pomoc seniorom (19.03.2020)
• Pomáhajme si (14.03.2020)
• Opatrenia v súvislosti s koronavírusom (29.02.2020)
• Úkolovanie mestských policajtov? (25.02.2020)
• Terasy a schodiská sú problém (20.02.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Dodržiavate karanténne opatrenia?

Áno, samozrejme, som doma
(14)

Áno, samozrejme, ale musím chodiť aj do práce
(8)

Nie, nedodržiavam
(14)


spolu 36 hlasov
/