Dnes je: nedeľa 19.08.2018 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
V Čunove cez víkend prebiehajú Majstrovstvá Európy juniorov a mládeže do 23 rokov vo vodnom slalome a freestyle

Dotácie, športová hala i wifi

V utorok zasadalo miestne zastupiteľstvo Petržalky. Poslanci schválili návrh Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. V jeho novom znení sa okrem iného prenáša tzv. solidarita z veľkých mestských častí na hlavné mesto Bratislava. To znamená, že po uplynutí štvrťroka sa nebude krátiť výnos dane z príjmov fyzických osôb z veľkých mestských častí, ale táto povinnosť sa bude hradiť z rozpočtu hlavného mesta, ktoré to už má zapracované v schválenom rozpočte na rok 2018.

Ďalším dôležitým bodom programu bolo rozhodovanie o pridelených dotáciách. V našej mestskej časti pôsobia v oblasti kultúry, športu a sociálnej oblasti desiatky rôznych organizácií a združení. Petržalka ich činnosť každoročne podporuje aj formou finančných dotácií.  V tohtoročnom rozpočte je na dotácie vyčlenených takmer 100-tisíc eur. Z tejto sumy o štvrtine rozhoduje starosta, pričom ide o dotácie do 2 000 eur, a o 75%  rozhoduje miestne zastupiteľstvo (dotácie nad 2 000 eur). Tento rok poslanci rozhodovali o 32 žiadostiach, z nich podporili 30. Z tých najzaujímavejších azda stojí za zmienku podpora neziskovej organizácie Depaul, ktorá sa stará o ľudí bez domova, na projekt „Iba zdravý človek sa vie pohnúť ďalej“, OZ Doplhins – klub telesne a zrakovo postihnutých na prípravu a účasť ME v plávaní“, OZ Kaspian, ktoré roky pracuje predovšetkým s mládežou, na projekt „Spájame prekážkami“, OZ Odyseus na výkon terénnej sociálnej práce pri projekte „Chráň sa sám“, OZ Petržalčanka na projekt „Petržalské páračky a Dožinky“, ďalšie zo zaujímavých folklórnych pásiem, ktoré nám pripomínajú naše ľudové tradície, OZ Konduktor na rekonštrukciu plechovej plastiky „Strom života“ či OZ Múzeum Petržalského opevnenia na podporu múzea v bunkri B-S 4 Lány.

Zo športových aktivít podporí hokejbal dotáciou pre OZ Jokerit, ktoré mimoriadne úspešne reprezentuje Petržalku, OZ Deti na štarte na projekt „Gepardiny“ pre deti z materských a základných škôl zameraný na rozvoj ich pohybových zručností,  či Slovenskú triatlonovú akadémiu na projekt „Pressburg Triathlon“. Všetky schválené dotácie nájdete na www.petrzalka.sk, sekcia Samospráva.

 

Hovorilo sa aj o budúcnosti športovej haly na Prokofievovej ulici. O budúcnosti tejto haly sa hovorilo už na marcovom zastupiteľstve. Športová hala si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu a mohlo by sa z nej stať moderné multišportové ba aj multifunkčné zariadenie, ktoré by sa mohlo rozšíriť aj o priľahlé vonkajšie športoviská. Keďže konečný verdikt nepadol, poslanci o nej rozhodovali tento utorok. 

Členovia komisie športu odporúčali predĺžiť prenájom haly doterajším nájomcom, manželom Šulákovcom do 30.7. 2019. Dovtedy navrhujú pripraviť projekt rekonštrukcie športovej haly na Prokofievovej ulici na multifunkčné športové centrum s možnosťou využívania aj na niektoré špecifické kultúrne podujatia a do tohto projektu zahrnúť aj športové plochy v susedstve športovej haly. Keďže celková rekonštrukcia sa odhaduje na takmer 600-tisíc eur, je potrebné pripraviť alternatívy financovania projektu a projektovej dokumentácie.

.Európska komisia prostredníctvom iniciatívy WiFi4EU ponúka mestám a obciam poukazy v hodnote 15-tisíc eur, za ktoré majú zriadiť Wi-Fi vo verejných priestoroch vrátane knižníc, múzeí, verejných parkov či námestí. Petržalka rozhodne chce túto príležitosť využiť a poskytnúť tak obyvateľom aj návštevníkom Petržalky možnosť pripojiť sa bezplatne na internet, preto sa už do tejto iniciatívny zaregistrovala a v polovici mája bude vyhlásená prvá výzva, počas ktorej môžu registrované obce a mestá požiadať o prvých tisíc poukazov na WiFi4EU (každý v hodnote 15-000 eur). Poukazy budú rozdeľované podľa poradia, v akom o ne obce požiadajú. Ak by sme boli úspešní, poslanci už na tomto zastupiteľstve navrhli lokality, v ktorých by wifi zóny mohli vzniknúť.  Ide o tieto lokality: budovy Kultúrnych zariadení Petržalky (DK Zrkadlový háj, DK Lúky, CC Centrum), Veľký Draždiak, budova miestneho úradu, Námestie republiky, Vlastenecké nám. a priestor pred Technopolom, priestor pred TPD na Farského ulici a vnútroblok Jama. Ktorá lokalita sa napokon skutočne stane bezplatnou wifi zónou, poslanci spresnia po vyhodnotení výzvy.  

Petržalka dotácie nielen rozdáva, ale snaží sa na svoje projekty (najmä finančne náročnejšie) získať peniaze aj z iných zdrojov. Je to tak aj v prípade možnosti  získať finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na  rekonštrukciu veľkej a malej telocvične vrátane náraďovne v ZŠ Lachova 1. Ministerstvo ponúka možnosť získať peniaze na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok na základe výzvy, vyhlásenej dňa 6. 4. 2018. Naša mestská časť má možnosť uchádzať sa o túto dotáciu a chce túto možnosť aj využiť. Maximálna výška pre jeden rozvojový projekt (pre jednu školu) je 150 000 eur. Poslanci v tejto súvislosti schválili aj spoluúčasť mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 17 991 eur.

Zdroj: tlačové komuniké mestskej časti Bratislava- PetržalkaAutor: Petrzalcan | 26.04.2018 | zobrazené: 256 x |


Podobné články

• Memorandum o ochrane lesov (18.08.2018)
• Zmeny v MHD Bratislava (16.08.2018)
• Podajte svoj nápad na mesto do Burzy nápadov (14.08.2018)
• Už ste zahlasovali za petržalské projekty? (13.08.2018)
• Petržalka na smskách (04.08.2018)

Komentáre

Bazény

FOTOGALÉRIA

ŠK Juventa Bratislava

ANKETA

Komu by ste dali hlas na post starostu Petržalky?

Vladimír Bajan
(22)

Ľudmila Farkašovská
(26)

Oliver Kríž
(19)

Ján Hrčka
(11)

Elena Pätoprstá
(14)

Tatiana Kratochvílová
(9)

Ján Bučan
(11)

Marián Greksa
(15)

Nejdem voliť
(10)

nevyhovuje mi žiaden kandidát
(26)


spolu 163 hlasov
/