Dnes je: sobota 16.11.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Svetový deň filozofie

Grant na hospodárenie so zrážkovou vodou

Hlavné mesto vyhlasuje výzvu pre podávanie žiadostí o finančný príspevok na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v Bratislave pre rok 2019.

 

Cieľom je zlepšenie hospodárenia so zrážkovou vodou ako aj zlepšenie životného prostredia. Tak ako predošlé roky, aj tento rok sa môžu záujemcovia uchádzať o finančnú podporu do výšky 50 % preinvestovaných nákladov, maximálne do 1 000 eur.

 

Grantová schéma je nástrojom na aktívnu spoluprácu hlavného mesta s občanmi, ktorí takto môžu prispieť  k zmierneniu dopadov meniacej sa klímy vo svojom okolí.

 

Napríklad jednoduchým zachytením zrážkovej vody zo strechy domu do zberných nádob a jej využitím na polievanie zvyšujú občania svoju vodnú „sebestačnosť“ a zároveň šetria vzácnu pitnú vodu. Iný príklad je, ak umožníme zrážkovej vode vsiaknuť do zeme, čím zabezpečíme ochladzovanie okolitého vzduchu pri jej vyparovaní, čo je vítané najmä  počas horúcich letných mesiacov. Tento chladiaci efekt možno dosiahnuť napríklad výmenou vode nepriepustných povrchov za priepustné, či realizáciou zelených striech a fasád.

 

Grantová schéma nadväzuje na strategické dokumenty hlavného mesta (Stratégia adaptácie a Akčný plán adaptácie na nepriaznivé prejavy zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy), ktoré varujú pred horúčavami, suchami a ďalšími extrémnymi prejavmi počasia a zdôrazňujú potrebu realizovať opatrenia, ktoré pomôžu znížiť s tým súvisiace riziká.

 

 

Žiadosť o finančný príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s udržateľným hospodárením so zrážkovou vodou je možné na magistrát hlavného mesta podávať priebežne, najneskôr však do  30. septembra 2019  alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov.

 

O finančný príspevok môže požiadať vlastník alebo správca nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), na ktorej sa projekt hospodárenia so zrážkovou vodou bude realizovať alebo iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou.

Všetky ďalšie informácie vrátane tlačiva žiadosti je možné nájsť na webovej stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/financny-prispevok-na-hospodarenie-so-zrazkovou-vodou.

foto: ilustračnéAutor: Petrzalcan | 22.04.2019 | zobrazené: 397 x |


Podobné články

• Začínajú kontroly parkovania v Petržalke (12.11.2019)
• Chcú odkúpiť prenajaté byty (10.11.2019)
• Posilnenie liniek do Petržalky (04.11.2019)
• Pilotný parkovací systém bol spustený (02.11.2019)
• Podľa kontroly BVS šafárila s financiami (24.10.2019)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Ako ste spokojní s čistotou v Petržalke? Oznámkujte ako v škole:

1
(38)

2
(20)

3
(31)

4
(42)

5
(38)


spolu 169 hlasov
/