Dnes je: streda 25.11.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Technická odstávka webu Petržalčan od 12.11.-28.11.2020

Hľadá sa šéf

Mestská časť hľadá nového šéfa, alebo šéfku Kultúrnych zariadení. Preto mestská časť Petržalka vypísala výberové konania na obsadenie miesta riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky.

Ponúkaný plat je 2 000,00 €  a predpokladaný nástup do funkcie marec 2020.

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (humanitné vedy, umenie, masmediálna komunikácia, príp. sociálne, ekonomické vedy a management) a najmenej 5 rokov praxe v riadiacej funkcii (riadiacou praxou sa rozumie vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce).

 

Záujemca by mal mať minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti kultúry, znalosť práce na PC a znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

 

Mal by poznať činnosť KZP a predložiť by mal písomnú prácu alebo  prezentáciu „Koncepcia riadenia a rozvoja Kultúrnych zariadení Petržalky do roku 2025“ v rozsahu max. 6 strán formátu A4.

 

Záujemca by mal predložiť  prihlášku, profesijný štruktúrovaný životopis (s uvedením doterajšej praxe, znalostí a zručností), overený doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa, fotokópie ďalších dokladov a ďalšie doklady, ktoré nájde záujemca na stránke mestskej časti.

 

Písomné prihlášky je potrebné poslať alebo osobne doručiť v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12, najneskôr do 6. februára 2020 do 12.00 h s označením na obálke „Výberové konanie R-KZP - NEOTVÁRAŤ“ s uvedením odosielateľa.

 

Termín, čas a miesto výberového konania bude uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované predpoklady a doložil všetky požadované doklady, oznámené najmenej 7 dní pred jeho začatím (predpokladaný termín je 13., 14. alebo 17.2.2020).Autor: Petrzalcan | 15.01.2020 | zobrazené: 681 x |


Podobné články

• Mestská knižnica oslavuje výročie (03.10.2020)
• Podpora kultúry v hlavnom meste (07.07.2020)
• Zajtra nás potešia Funny Fellows (07.05.2020)
• Zelený štvrtok a zvyky s ním spojené (09.04.2020)
• Andersen, detská kniha a Prešporok. Čo majú spoločné? (02.04.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Pôjdete na plošné testovanie, ktoré organizuje vláda?

áno, rozhodne
(48)

nie, odmietam
(34)

ešte nie som rozhodnutý/á
(24)

dám si urobiť test v laboratóriu
(20)


spolu 126 hlasov
/