Dnes je: pondelok 22.04.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Veľkonočný pondelok i Deň Zeme

Lehotu predĺžili pre vysoký záujem

Vzhľadom na vysoký záujem verejnosti Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava predlžuje ako príslušný orgán územného plánovania prerokovanie Urbanistickej štúdie - „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ - variantného konceptu riešenia do 31.3.2019. Občania tak získavajú väčší časový priestor, v rámci ktorého môžu urbanistickú štúdiu pripomienkovať.

 

Predĺženie termínu prerokovania štúdie znamená, že sa zároveň predlžuje lehota na podanie pripomienok, a to do 31.3.2019. Pripomienky môžu občania a organizácie zasielať poštou na adresu obstarávateľa: Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, prípadne mailom na adresu architekt@bratislava.sk - do predmetu prosíme uviesť „UŠ Petržalka“.

 

Po 31.3.2019 budú všetky pripomienky zosumarizované a vyhodnotené. V prípade, že pripomienka nebude môcť byť z nejakého dôvodu akceptovaná, autori a autorky pripomienky budú pozvaní na dorokovacie konanie.

 

Vyhodnotenie pripomienok s odôvodnením bude po spracovaní prístupné webe hlavného mesta, na stránke www.participacia-petrzalka.bratislava.sk  aj na podstránke hlavnej architektky.

 Autor: Petrzalcan | 21.02.2019 | zobrazené: 215 x |


Podobné články

• Grant na hospodárenie so zrážkovou vodou (22.04.2019)
• Mesto podporí organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova (16.04.2019)
• Mesto nespustí fontány naraz (15.04.2019)
• Voličské preukazy pre eurovoľby (14.04.2019)
• Za parkovanie sa bude platiť (13.04.2019)

Komentáre