Dnes je: streda 26.06.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog

Leopold neoprávnene v tieni svojich predkov

Písal sa 15.november 1790 a v Prešporku korunovali ďalšieo z rodu Habsburgovcov. Na trón usadol Leopold II., mladší brat nedávno zosnulého Jozefa II.

 

Leopold bol tretím synom Márie Terézie, a preto sa nepredpokladalo jeho nástupníctvo. Bola mu určená cirkevná dráha a  tým smerom sa uberalo i jeho vzdelávanie a výchova. Teologické vzdelanie, do ktorého bol prinútený, určitým spôsobom negatívne ovplyvnilo jeho náhľad na cirkev.

Dňa 5. augusta 1765 sa v Innsbrucku  oženil s dcérou španielskeho kráľa Karola III.  V auguste 1765 cisár František I. zomiera a Leopold sa stáva veľkovojvodom Toskánska. Matka mu určila niekoľko poradcov, ktorí mali plniť úlohy riadenia veľkovojvodstva. Po piatich rokoch mal tohoto „tútorstva“ dosť, vrátll sa do Viedne, aby sa s matkou dohodol. A podarilo sa, do Florecnie sa vrátil voľný.

Leopold je vždy v tieni svojej matky a staršieho brata. No jeho vláda v Tiskánsku bola ukážkou toho, ako aj nemilovaný Habsburg môže premeniť postupnými krokmi na dobre fungujúce kráľovstvo.

 

Leopold postupne rušil obmedzenia rozvoja priemyslu a osobnej slobody zavedené jeho predchodcami. Zavedol nový daňový systém, zrušil cechy, zrušil toskánsku armádu a nahradil ju  občianskou milíciou a iné. Aplikoval reformy v postupných krokoch a pokiaľ možno v takej podobe, aby nevyvolával konflikty. Nebol zástancom budovania mohutného centrálneho aparátu, aký vznikal vo Viedni. V Taliansku nebol príliš obľúbený pre jeho uzavretosť a chlad. Bol veľmi striedmy, čo sa týka vlastných potrieb, obliekania, jedla, čo Florencia len ťažko mohla pochopiť.

Jeho pevná, dôsledná a inteligentná vláda priniesla postupne veľkovojvodstvu zvýšenie prosperity. Jeho duchovná politika, ktorá porušovala hlboko zakorenené zásady jeho ľudu, ho priviedla do konfliktu s pápežom a nebola úspešná.

V posledných rokoch jeho vlády v Toskánsku sa začal obávať zväčšujúcich sa nepokojov v Nemecku a Uhorsku, domíniách jeho rodiny, ktoré boli priamym dôsledkom metód vládnutia jeho brata. Leopold a Jozef boli k sebe citovo pripútaní a často sa stretávali pred i po smrti svojej matky. No keď ho Jozef už ťažko chorý požiadal, aby prišiel do Viedne a stal sa spoluvládcom, Leopold sa chladne vyhol odpovedi. Vedel, že bude musieť nastúpiť po bezdetnom bratovi, no nechcel zdediť jeho nepopulárnosť. Jozef zomrel 20. februára 1790 a Leopold ostal vo Florencii a odišiel až 3. marca.

Po príchode do Viedne, ako následne korunovaný cisár Svätej ríše rímskej a uhorský kráľ, rozhodol sa rýchle riešiť zdedené problémy, ktoré sa nahromadili predovšetkým v poslednom roku. Pre upokojenie šľachty potvrdil zrušenie berného a urbariálneho patentu, a cirkev si priblížil, keď vrátil výchovu kňazov z generálnych seminárov do jej rúk. Uvoľnil tiež poriadanie pre ľud skôr obvyklých procesií a pútí.

 

Pokoj sa snažil Leopold II. nastoliť i na ďalších miestach, kde jeho predchodca vyvolal rozpory. Rýchlo ukončil mierom vo Sviščove vojnu na Balkáne proti Turkom, pretože potreboval upokojiť Prusko. Podarilo sa mu rýchlo zvládnuť nepokojnú situáciu na území Uhorska a povstanie na území Rakúskeho Holandska (dnešné Belgicko). Časom stále viac upieral zrak k Francúzsku, kde zúrila revolúcia, ktorá sa dotýkala jeho sestry Márie Antoinetty a predovšetkým hrozila prekročením hraníc i do iných krajín. Vydal teda s pruským kráľom Fridrichom Viliamom II. a saským kurfirstom Fridrichom Albertom II. v Pilnitzi v auguste 1791 Pilnickú deklaráciu, na ktorej základe bola na ďalší rok vo februári medzi Pruskom a Habsburskou monarchiou uzatvorená spojenecká zmluva namierená proti revolučnému Francúzsku.

Leopold II. sa od svojho brata odlišoval aj tým, že vrátil Čechom svätováclavské klenoty do Prahy a 6. septembra 1791 prijal pri obrade v katedrále sv. Víta titul českého kráľa. Cisár rozumel po česky a v centre Čiech vtedy dokonca pobudol niekoľko týždňov. Nielen Praha žila touto udalosťou niekoľko mesiacov. Technika sa pri príležitosti takejto vzácnej návštevy predháňala s umením, keď sa v Klementine konala prvá česká priemyselná výstava a v Nosticovom divadle pre zmenu bola hraná objednaná Mozartova opera La Clemenza di Tito.

Cisár Leopold II. zomrel nečakane rýchlo, sotva stačil stabilizovať pomery v krajine a jej vonkajšie vzťahy.  ČI zomrel rukou vraha, alebo na chorobu, nikto nezistil. Oficiálna správa o jeho smrti hovorí, že zomrel na reumatickú horúčku. Na verejnosti sa objavili správy o podozrení z otravy. No pre Uhorsko to bola veľká strata, strata múdreho a pracovitého vladára, ktorý chcel ešte vykonať mnohé zmeny. Hovorí sa, že to bol jediný ústavne zmýšľajúci Habsburg na tróne.Autor: Petrzalcan | 15.11.2018 | zobrazené: 378 x |


Podobné články

• Ignác Gessay bol veľmi činorodý človek (17.06.2019)
• Korunovácia len 13 ročného kráľa (16.06.2019)
• Deň keď vyhorel Bratislavský hrad (27.05.2019)
• V budove Academie Istropolitany stale panuje duch vzdelanosti (19.05.2019)
• Prvé kino v Prešporku (14.05.2019)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Petržalské bunkre

ANKETA

Vadí vám,že nie je Petržalka pokosená?

Áno, väčšina trávnikov má byť pokosená
(86)

Nie, mne to neprekáža
(30)

Je mi to jedno, ja tu len bývam
(35)


spolu 151 hlasov
/