Dnes je: sobota 25.01.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Deň komplimentov. Už ste to vyskúšali?

Mesto vypísalo ďalšie výberové konania

Po výberových konaniach na predsedov predstavenstiev mestských podnikov spúšťa mesto aj výber členov predstavenstiev. Noví členovia predstavenstiev budú zároveň riadiť jednotlivé oblasti pôsobenia podniku.

 

V aktuálnom, druhom kole výberových konaní sú obsadzované nasledovné pozície vo vybraných mestských podnikoch a príspevkových organizáciách mesta:

Člen predstavenstva – zodpovedný za technicko-výrobný úsek (CTO) – spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. („BVS“).

Člen predstavenstva – zodpovedný za ekonomický/finančný úsek (CFO) – spoločnosti BVS.

Člen predstavenstva – zodpovedný za technický úsek (CTO) – spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadus. („OLO“).

Člen predstavenstva – zodpovedný za ekonomický/finančný úsek (CFO) – spoločnosti OLO.

Člen predstavenstva – zodpovedný za technicko-prevádzkový úsek (CTO) – spoločnosti Dopravný podnik Bratislava („DPB“).

Člen predstavenstva – zodpovedný za ekonomický/finančný úsek (CFO) – spoločnosti DPB.

Riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB).

Pre spoločnosti BVS, OLO a DPB sa týmto oznámením obsadzujú členovia predstavenstiev, ktorí budú zároveň vykonávať činnosti, ktoré vykonávali ekonomickí riaditelia uvedených spoločností, jedným spoločným výberovým procesom, v ktorom sa uchádzači môžu jednou prihláškou uchádzať najviac o dve z týchto troch pozícií. Pre tieto pozície CFO sa uskutoční jedno spoločné výberové konanie.

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní môžu podklady zaslať e-mailom na vyberovekonania@bratislava.sk do 02.08.2019 (vrátane 02.08.2019).

 

Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:

Zozbieranie podkladov od uchádzačov. Zaslanie profesijného dotazníka vhodným uchádzačom a dožiadanie ďalších potrebných dokladov. Osobný detailný pohovor s vhodnými uchádzačmi. Overenie referencií uchádzača. Zostavenie užšieho výberu vhodných uchádzačov, ktorí sa budú prezentovať a budú vypočutí výberovou komisiou.

Vybratí kandidáti zašlú mestu vypracovanie podľa požiadaviek mesta – rozvojový plán organizácie/spoločnosti (štúdia) v súlade s očakávaniami mesta v rozsahu a štandarde, aký sa bežne očakáva na trhu pri podobných výberových konaniach. Vypracovanie bude sprístupnené výberovej komisii v dostatočnom predstihu pred vypočutím. Na vypracovanie štúdie bude uchádzačom k dispozícii obmedzený časový úsek.

 

Zverejnenie profesijného CV pred vypočutím výberovou komisiou za predpokladu, že uchádzač bude zaradený do užšieho výberu.

Vypočutie uchádzača pred odbornou výberovou komisiou. Vypočutie pred komisiou bude mať verejnú časť a neverejnú časť. Možnosť prezentácie prípadovej štúdie. Pre pozície CFO BVS, OLO a DPB sa uskutoční jedno spoločné vypočutie.

 

Po vybratí uchádzača výberovou komisiou uchádzač zdokladuje svoje deklarované vzdelanie a bezúhonnosť (poskytnutím potrebných dokladov a podkladov).

Proces výberu členov predstavenstiev aj riaditeľa MIB-u bude teda rovnaký ako v prípade predsedov predstavenstiev. Opäť sa bude riadiť jasnými pravidlami, pôjde o viackolový výber aj s verejnou časťou, vo výberových komisiách budú odborníci a o postupe celého výberu budeme opäť transparentne informovať.

 

Zároveň sme však zareagovali aj na pripomienky Transparency International Slovensko, ktorá hodnotila predchádzajúci výber predsedov predstavenstiev. A niektoré slabšie miesta sme aj na základe odporúčaní vylepšili. Napríklad kandidáti dostanú pred vypracovaním štúdie o podniku relevantné aktuálne údaje o stave firmy, čo by ich malo postaviť na rovnakú štartovaciu čiaru.Notice: Undefined index: id in /nfsmnt/hosting1_1/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/files/aktuality.php on line 69

Autor: Petrzalcan | 18.07.2019 | zobrazené: 299 x |


Podobné články

• Kaštieľ a sýpka v Čunove sa začnú rekonštruovať (21.01.2020)
• Navrhnite osobnosť Petržalky (20.01.2020)
• Rozbitá lávka a chýbajúce osvetlenie (19.01.2020)
• Zvláštna súťaž a čo je za tým? (18.01.2020)
• Pozrite si, kde chce mesto stavať byty v Petržalke (11.01.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Súhlasíte so stavaním bytov v lokalite Šustekova, Sosnova a Viedenská cesta?

Nie, ani jedna lokalita nie je dobrá
(5)

Nesúhlasím s lokalitami Šustekova a Sosnova
(9)

Súhlasím s výstavbou v týchto lokalitách
(2)


spolu 16 hlasov
/