Dnes je: nedeľa 31.05.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Svetový deň bez tabaku

Nebuďme ľahostajní k týraniu detí

Týranie sa netýka len žien. Rovnakým, ak nie väčším, je problém týrania detí.

Podľa zistení UNICEF asi 56 miliónov detí udáva, že sú v rodine vystavené násilníckemu alebo agresívnemu správaniu.

 

S bitkou v rodine sa stretáva 16 percent detí. Fyzické násilie v rodine je podľa štatistík najvyššie v strednej Európe, stretáva sa s ním až 21 percent detí. V západnej Európe je to 16 percent. Jedenásť percent detí hovorí, že s násilím v rodine a agresívnym správaním sa stretávajú často.

 

Koľko presne je týraných a zanedbávaných detí na Slovensku? Nevieme. Neexistujú takéto štatistiky.   Odhady hovoria o jednom až dvoch percentách. Ale sú to naozaj pravdivé údaje? Nejde skôr o ľahostajnosť okolia i úradov?  

 

Európska únia Slovensko kritizuje, že o týraní detí nerobí prieskumy. Prieskum z roku 1999 na vzorke 5 230 detí od 15 do 16 rokov ukázal, že až štvrtina detí zažila od rodičov telesné týranie  - ako bitie, kopanie či rezanie.

 

Viac ako 12 percent detí hovorilo, že boli obeťami pohlavného zneužívania, a agresorom bola osoba blízka či známa.

 

Tretina týraných povedala, že zážitok ju stále traumatizuje, tretina, že sa ešte nikomu nezdôverila. A boľačky na duši sa prenášajú do dospelosti.

 

Medzi najčastejšie formy páchania domáceho násilia na deťoch patrí opakované fyzické a psychické týranie, verbálne útoky, najmä vyhrážanie.

Odhaduje sa, že dve tretiny postihnutých tvoria deti mladšie ako tri roky.

 

V minulom roku bolo u nás evidovaných 66 prípadov. Iste je to len zlomok z celkového množstva. Prečo sa teda sociálnym pracovníkom, lekárom, učiteľom, susedom či iným členom rodiny nepodarí včas  zachytiť varovné príznaky  týrania? Treba vedieť, že týrané dieťa neprehovorí. Jednak zo strachu, ale aj z nevedomosti, že danú vec má prezradiť. Deti žijúce v takomto prostredí si myslia, že tak žijú všetci a preto o svojom osude mlčia.

 

Za týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa sa považuje akékoľvek vedomé či nevedomé správanie rodičov, vychovávateľov alebo inej osoby, ktorá poškodzuje telesný, duševný a spoločenský vývoj dieťaťa, prípadne spôsobí jeho smrť (CAN syndróm).
Slovensko  bohužiaľ nemá jednotnú evidenciu a štatistiku CAN syndrómu; odhaduje sa, že u nás existuje 16 detí s uvedeným syndrómom na 1.000 detí.
CAN syndrómom trpia hlavne deti z narušených rodín (70 percent týraných detí); deti zo sociálne slabších vrstiev; nevlastné deti; deti neurotikov, alkoholikov, toxikomanov, mladistvých; deti rodičov s agresívnymi sklonmi; deti rodičov, ktorí sú príslušníkmi nejakej sekty.

 

Trýzniteľmi sú väčšinou muži. 44% tvoria vlastní rodičia a 20% partneri. Zarážajúce je, že až 75% mužov, ktorí týrajú manželku, týra aj dieťa. Približne štvrtina týraných žien týra následne svoje dieťa.

 

 

 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

 Autor: Petrzalcan | 01.04.2013 | zobrazené: 3089 x |


Podobné články

• Vodné vtáky netreba kŕmiť (18.05.2020)
• Dážď a africký prach (15.05.2020)
• Navštevovali ste trhoviská? (22.04.2020)
• Horel lesík na Haanovej (21.04.2020)
• Ľudia z prihraničných obcí organizujú petíciu (18.04.2020)

Komentáre