Dnes je: utorok 18.01.2022 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pranostika na dnes: Januárové dažde, siatinám nešťastie.

Petržalčania sa budú musieť zaregistrovať. Čo ešte prináša parkovacia politika?

Do registračného formulára, bude potrebné zadať tieto údaje:

meno, priezvisko, mobilné číslo, e-mail, ŠPZ auta, adresa trvalého pobytu, poschodie a číslo bytu / ktoré si nájdete v katastri, alebo v ročnom zúčtovaní Vašej bytovej jednotky/. Pri registrácii je potrebné mať pri sebe Váš mobilný telefón.

 

Najčastejšie kladené otázky k pilotnému parkovaciemu systému v Petržalke

PRE PETRŽALČANOV

Treba v súvislosti s pilotným parkovacím systémom (PPS) robiť niečo už teraz?

Nie, registrovať sa bude dať od 1. októbra. Petržalský parkovací systém vstúpi do platnosti od 1. novembra.

Ako sa ma bude týkať PPS, ak som Petržalčan a vlastním auto alebo používam firemné auto na súkromné účely?

Bude sa stačiť elektronicky zaregistrovať od 1.10. do systému (zaberie to asi 3 minúty) a v prvej fáze budete môcť parkovať prednostne na všetkých parkoviskách v Petržalke 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Bude sa dať do systému zaregistrovať aj osobne?

Áno, okrem elektronického prihlásenia MČ Petržalka umožní prihlásiť sa aj osobne, a to na viacerých miestach v Petržalke.

Musí si človek, ktorý tu má trvalý pobyt, zmeniť ŠPZ, ak nie je bratislavská?

Nie, stačí ak sa do systému zaregistruje s aktuálnou ŠPZ.

 

PRE NEPETRŽALČANOV

 Ak nie som Petržalčan a chcem sa ním stať, aby som mohol využívať výhody PPS, čo pre to musím urobiť?

Treba prísť na matriku MČ Petržalka a prehlásiť si trvalý pobyt do Petržalky.

Čo ak mi majiteľ bytu, v ktorom mám prenajatý byt, nechce umožniť prehlásiť si trvalý pobyt do tohto bytu?

Mestská časť umožní od 15.10. každému záujemcovi prihlásiť sa na tzv. administratívny trvalý pobyt, čo znamená, že môže zostať bývať tam kde doteraz a trvalý pobyt bude mať na adrese určenej mestskou časťou. Jedinou podmienkou bude presmerovanie si pošty na adresu, kde takýto záujemca reálne býva.

Ak nie som Petržalčan a nechcem sa ním stať, koľko budem musieť platiť za parkovanie?

V hodinách medzi 18:00 a 8:00 (mimo piatku a soboty) budete musieť platiť 1 euro za každú začatú hodinu. V prvej fáze sa to bude týkať iba parkovísk, neskôr aj všetkých kolmých a pozdĺžnych parkovacích miest v Petržalke.

Kde bude registrácia na administratívny trvalý pobyt?

Na miestnom úrade MČ Petržalka.

Administratívny TP znamená čo?

Obyvateľ Petržalka, ktorému vlastník bytu, v ktorom býva, nechce umožniť prihlásiť v tomto byte trvalý pobyt, bude mať administratívny TP v byte, ktorý patrí MČ Petržalka. Podmienkou bude, aby si tento človek presmeroval poštu na svoje aktuálne bydlisko.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Budú po zavedení tohto parkovacieho systému vyznačené v Petržalke všetky parkovacie plochy?

Nie, v prvej fáze sa začnú vyznačovať parkoviská (v poradí Dvory, Lúky, Háje). Neskôr príde aj na vyznačovanie kolmých a pozdĺžnych parkovacích miest.

Kto bude zabezpečovať PPS? Nejaký súkromník alebo mestská časť?

Celý parkovací systém bude zabezpečovať mestská časť a všetky príjmy z neho poputujú do tzv. Parkovacieho účtu, z ktorého budú hradené výlučne výdavky spojené s ďalším rozvojom parkovania v Petržalke.

Budú mať v novom systéme niektorí ľudia (učitelia, zdravotné sestry atď.), ktorí v Petržalke bývajú ale nemajú tu trvalý pobyt, výnimky?

Nie, nebudú umožnené žiadne výnimky. Veríme, že každý kto v Petržalke dlhodobo žije, si sem prehlási aj trvalý pobyt a bude môcť užívať všetky s tým spojené výhody.

Bude Petržalka rozdelená do viacerých zón?

Nie, v PPS bude celá Petržalka jedna veľká zóna, takže každý Petržalčan bude môcť bezplatne zaparkovať na celom jej území.

Čo keď mi prídu na niekoľkodňovú návštevu rodičia alebo známi?

V prvej fáze budú môcť bezplatne zaparkovať mimo regulovaných parkovísk, alebo cez pracovné dni v čase od 8:00 do 18:00 s použitím aplikácie. Po tom, čo budú vyznačené všetky legálne parkovacie miesta v Petržalke, umožní mestská časť každému Petržalčanovi vyčleniť niekoľko hodín mesačne pre svoje návštevy.

Prečo budú musieť nerezidenti platiť iba od 18:00-8:00 a iba v pracovné dni?

Podľa našich niekoľkonásobných sčítaní je najväčší problém s parkovaním v Petržalke práve v týchto hodinách. Aj dnes už existujú oblasti, kde je problém aj s denným parkovaním. Ak sa ukáže, že problémy na niektorých miestach pretrvávajú, systém samozrejme upravíme.

 

Prečo nepostavíte rovno parkovacie domy?

Na výstavbu parkovacích domov potrebujete čas a peniaze. Na rozšírení parkovacích kapacít či už pomocou ľahkých konštrukcií alebo parkovacích domov sa už v súčasnosti pracuje a mestská časť sa bude určite spolupodieľať na niekoľkých takýchto projekotch. Čo sa týka financií, práve prehlásenie trvalého pobytu množstva ľudí, ktorí v Petržalke bývajú a parkujú, ale do petržalskej kasy za nich nejdú žiadne peniaze, pomôže zvýšiť príjmy MČ na výstavbu parkovacích domov.

Bude polícia vymáhať nedodržiavanie pravidiel vo väčšej miere?

Áno, v súčinnosti s mestskou políciu sa snažíme o navýšenie personálnych aj materiálnych kapacít, aby boli schopní efektívnejšie vymáhať dodržiavanie nastavených pravidiel.

Ako to bude s vyhradenými miestami?

Nové platené vyhradené státia už nebudú vznikať a staré zaniknú zavedením celomestskej parkovacej politiky k 1.4.2021.

Koľko budem môcť mať zaregistrovaných automobilov na jednu osobu alebo domácnosť?

Zatiaľ neuvažujeme o obmedzení automobilov na jednu osobu alebo domácnosť, ale z dôvodu možného zneužitia sa zvažuje limit 5 automobilov.

Ako sa bude zisťovať, či je auto z Petržalky?

Prostredníctvom aplikácie bude možné zistiť, či zaparkované auto stojí na svojom mieste legálne alebo nie.

Ako to bude s firemným autom, ak je sídlo firmy v Petržalke?

Firma sídliaca v Petržalke sa nepovažuje za rezidenta. Ak však firma udelí svojmu zamestnancovi povolenie užívať vozidlo na súkromné účely a tento zamestnanec má trvalý pobyt v Petržalke, je považovaný za Petržalčana.

Ak ide o pár v manželskom vzťahu, pričom jeden má trvalý pobyt v Petržalke a druhý nemá, ale ten čo nemá má na seba písané auto. Musí sa aj v takomto prípade prehlásiť na trvalý pobyt?

Nie, ak je auto v bezpodielovom vlastníctve manželov, stačí keď má trvalý pobyt jeden z manželov.

Je ale v tomto prípad povinná zmena ŠPZ?

Nie, do systému sa zaregistruje s aktuálnou ŠPZ a jej jedno, či tam je bratislavská alebo iná ŠPZ.

Čo znamená „právny vzťah“ k autu?

Právny vzťah k motorovému vozidlu preukazuje rezident tak, že: -je držiteľom motorového vozidla4), v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely tohto nariadenia počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či motorové vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

má motorové vozidlo evidované na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov5)

je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely, užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely.

 

Čo prináša VZN v skratke?

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel bude zvýhodňovať parkovanie obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke, pre ktorých bude parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií bezplatné. Každý Petržalčan bude môcť kedykoľvek zaparkovať na vyznačených miestach na parkoviskách alebo parkovacích miestach určených na dočasné parkovanie, ktoré budú označené príslušnou dopravnou značkou. Ľudia s trvalým pobytom mimo Petržalky budú od 18:00 do 8:00 (mimo víkendu) platiť 1 euro za každú načatú hodinu.

Mestská časť Petržalka umožní ľuďom, ktorí nemajú v Petržalke trvalý prehlásiť si okrem miestneho úradu v Technopole aj na viacerých miestach v Petržalke. Tí, ktorým ich prenajímateľ nedovolí prihlásiť si trvalý pobyt, umožní mestská časť prihlásiť sa na tzv. administratívny trvalý pobyt.

Parkovací systém bude nabiehať postupne, od 1. novembra by mal platiť na území Dvorov a postupne sa rozšíriť na celé územie Petržalky. Obyvatelia s trvalým pobytov v Petržalke budú môcť bezplatne zaparkovať na celom jej území.

Prevzaté zo stránky mestskej časti Batislava- PetržalkaAutor: Petrzalcan | 29.09.2019 | zobrazené: 2424 x |


Podobné články

• Stihne mesto vybudovať druhú etapu električky? (10.10.2021)
• Po kom je pomenované Rudnayovo námestie? (13.09.2021)
• Program Dni Petržalky (10.09.2021)
• V Petržalke občania spisujú novú petíciu proti výstavbe supermarketu Kaufland (01.09.2021)
• Skutočná Sahara vám učarí na celý život (18.08.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Bude tento rok lepší ako rok 2021?

Áno, určite
(20)

Skôr nie
(11)

Určite nie
(16)

O 50% lepší
(20)


spolu 67 hlasov
/