Dnes je: štvrtok 13.12.2018 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pranostika na dnes: Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. Petržalka sa dnes prebudila do mrazivého rána.

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 29. ročník súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Doteraz nepublikované práce v žánri poézia a próza môžu autori posielať na adresu knižnice do 8. júna 2018. Vyhodnotenie víťazov bude v októbri 2018

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži. Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.

Literárna porota bude hodnotiť práce v literárnych kategóriách poézia a próza

Cena riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka môže byť udelená literárnym prácam o Petržalke.

 

Súťažné práce budú rozdelené do týchto vekových kategórií:

veková kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.– 5.ročník)

veková kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6. –9. ročník)

veková kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov

veková kategória – dospelí nad 20 rokov

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a ktorá navrhuje udelenie cien v každej vekovej a literárnej kategórii. Samozrejme, na autorov a ocených čakajú ceny.

Do súťaže budú prijaté len pôvodné vlastné práce, ktoré doteraz neboli publikované a neboli prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže. Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.

 

Rozsah prác:

v poézii jedna báseň alebo súbor básní v maximálnom rozsahu spolu 90 veršov (pri básňach v próze maximálne 3 normostrany = 5 400 znakov vrátene medzier).

v próze jedna próza alebo súbor próz v maximálnom rozsahu spolu 10 normostrán (18 000 znakov vrátane medzier).

Práce, ktoré nespĺňajú podmienky, nebudú zaradené do súťaže.

Práce v jazyku slovenskom treba poslať v 3 exemplároch vytlačených na počítači alebo napísaných na písacom stroji na jednej strane papiera poštou na adresu:

 Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, zn. PSFU 2018

 

Termín uzávierky súťaže:  8. jún 2018

Poznámka: každý exemplár súťažnej práce musí byť označený menom a adresou  autora. Súčasťou štatútu súťaže je aj prihláška, ktorú treba zaslať vyplnenú v úplnosti spolu so súťažnými prácami.

Ocenené práce budú uverejnené na webovej stránke Miestnej knižnice Petržalka. Publikovanie nebude honorované.

Ocenené práce treba následne poslať v elektronickej podobe na adresu nemethova@kniznicapetrzalka.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci október 2018 a budú naň písomne pozvaní ohodnotení súťažiaci.

 

Oceneným autorom žijúcim mimo Bratislavy budú preplatené cestovné a ubytovacie náklady. O možnostiach ubytovania bude autorov informovať Miestna knižnica Petržalka.Autor: Petrzalcan | 19.02.2018 | zobrazené: 435 x |


Podobné články

• Od Prešporku k Bratislave v tónoch hudby (08.12.2018)
• Grantová podpora na budúci rok je už otvorená (28.11.2018)
• Pamätajte na Fadrusza (12.10.2018)
• Bratislava patrí aj hudbe (09.10.2018)
• Rímske hry sa začnú budúcu sobotu (03.09.2018)

Komentáre