Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/connect.php on line 8
Poslanci rozhodli v kauze výstavby náhradných nájomných bytov v Petržalke
Dnes je: sobota 15.06.2024 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes zamračené s dažďom

Poslanci rozhodli v kauze výstavby náhradných nájomných bytov v Petržalke

Dňa 12. 12. 2016 bola na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy doručená petícia obyvateľov Bratislavy proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova  a Mamateyova/Polereckého. Petíciu podporilo 4 275 občanov (474 petičných hárkov), z toho bolo platných 4 118 podpisov obyvateľov Bratislavy, ako to potvrdzuje oznámenie magistrátu zo dňa 13. 1. 2017.

Dnes mestské zastupiteľstvo rokovalo a rozhodlo o tomto probléme na podnet skupiny poslancov Iveta Plšeková, námestníčka primátora a poslankyňa mestského zastupiteľstva, Vladimír Bajan, starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka a poslaneci Ján Budaj, Marián Greksa, Peter Hochschorner, Ján Hrčka, Viera Kimerlingová, Elena Pätoprstá a Milan Vetrák.

 

História týchto pozemkov je zaujímavá. V roku 1977 bolo navrhnuté funkčné využitie oboch dotknutých pozemkov (v tom čase ešte zo strany Investingu Bratislava), keď bol vydaný územný generel mestskej časti Petržalka, podľa ktorého boli oba pozemky zónami určenými na zeleň, oddych, detské ihriská a ostatnú občiansku vybavenosť. Keď v roku 1980 došlo ku kolaudácii v tejto lokalite, na pozemku v lokalite Mamateyova/Polereckého zostala zeleň a pozemok v lokalite na Haanovej/Pankúchovej bol skolaudovaný ako pozemok určený na občiansku vybavenosť s funkciou rekreačno-oddychové miesto pre obyvateľov v dotknutej lokalite (takto to bolo vymedzený aj v smernom územnom pláne z roku 1980). Následne boli na pozemku v lokalite Haanova/Pankúchova vybudované 10-jamkové golfové ihrisko, detský park (v súčasnosti detské ihrisko), stupňovitý amfiteáter s lavičkami pre divákov na kultúrne vyžitie a športové ihriská (minifutbal, volejbal, korčuľovanie).

 

 

Pozemok v lokalite Mamateyova/Pankúchova sa od roku 2007 snažili terajšia námestníčka primátora I. Plšeková a terajší vicestarosta Petržalky M. Radosa zadefinovať v územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy ako park. O úpravu pozemku v lokalite Haanova/Pankúchova na iné ako stavebné účely má dlhodobo záujem mestská časť Bratislava – Petržalka, zatiaľ však nedošlo k zvereniu tohto pozemku do jej správy. Z neznámych, nejasných a zrejme špekulatívnych dôvodov boli tieto pozemky, ktoré boli dlhé roky využívané na rekreačno-oddychové využitie, v roku 2012 zrazu v územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy prekvalifikované a vymedzené ako stavebné parcely, a preto je nevyhnutné ich pri najbližšej zmene a doplnení tohto územného plánu opätovne zadefinovať tak, aby ich funkčné využitie bolo v súlade s tým, čo sa požaduje aj v petícii obyvateľov Bratislavy.

 

Zastupiteľstvo dnes definitívne rozhodlo o nestavaní nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého.

Poslanci požiadali primátora mesta okamžite zastavil akúkoľvek činnosť hlavného mesta SR Bratislavy týkajúcu sa výstavby náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova  a Mamateyova/Poloreckého v Petržalke a nevynakladal z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy ďalšie finančné prostriedky na výstavbu náhradných nájomných bytov týchto lokalitách.

Poslanci  zaviazali primátora mesta, aby zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v lokalitách Haanova/Pankúchova  a Mamateyova/Poloreckého na funkčné využitie kód 1110, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, stabilizované územie.

 

 

 

 Notice: Undefined index: id in /data/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/files/aktuality.php on line 69

Autor: Petrzalcan | 29.03.2017 | zobrazené: 2536 x |


Podobné články

• Petržalské zaujímavosti (10.01.2024)
• Zmena dane za psa a iné (22.12.2023)
• Pomoc ľuďom v núdzi (18.11.2023)
• Osobnosti Petržalky (26.09.2023)
• Mesto a mestské časti sa dohodli (12.09.2023)

Komentáre