Dnes je: utorok 30.11.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Medzinárodný deň rómskeho jazyka

Povinnosti zákonných zástupcov detí v materských školách

V súlade s rozhodnutím ministra školstva, starosta mestskej časti Bratislava Petržalka obnovuje vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni. V súvislosti s obnovou fungovania materských škôl platia tieto povinnosti zákonných zástupcov detí:

 

Zákonný zástupca:

 

Dodržiava prevádzku materskej školy od 7.00 h do 15.00 h.

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov – 2 metre, dezinfekcia rúk, dezinfekcia obuvi).

Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej

materskej školy na obdobie do konca školského roka 2019/2020 – dodatok školského

poriadku.

Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme

až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom

prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne

opatrenie ( tlačivo vyplní v MŠ pri nástupe).

Denne pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného

zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok

z domáceho prostredia do materskej školy.

Zabezpečí dieťaťu náhradné rúško do skrinky.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,

bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa materskej školy. Povinnosťou

zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu

nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo

miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo

školy vylúčené.

Zabezpečí, aby deti do materskej školy prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré

s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou

súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

Pri ceste s dieťaťom do materskej školy riadi opatreniami ÚVRZ SR a pokynmi

RÚVZ.

Celkový čas zdržiavania sa zákonného zástupcu s dieťaťom v materskej škole (vo

vonkajších a vnútorných priestoroch) nesmie presiahnuť 10 minút.

V priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku.Autor: Petrzalcan | 30.05.2020 | zobrazené: 863 x |


Podobné články

• Voľné miesta v školkach (16.09.2021)
• Aká je situácia s miestami v MŠ v Petržalke? (03.06.2021)
• Prijímanie detí do MŠ (28.04.2021)
• Má vaše dieťa záujem o základnú umeleckú školu? (15.04.2021)
• Uvoľňovanie opatrení a výučba na stredných školách (14.04.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Stihne podľa vás mesto vybudovať 2.etapu električky do Petržalky?

Áno, určite
(67)

Skôr nie
(36)

Určite nie
(45)

Len čiastočne
(35)


spolu 183 hlasov
/