Dnes je: utorok 14.07.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
14.júla 1764 začali v Bratislave vydávať po nemecky písané Pressburger Zeitung (Bratislavské noviny). Vychádzali nepretržite 165 rokov

Pozvánka na rokovanie miestneho zastupiteľstva

V utorok, 9.júna o 9.00 hod sa v Dome kultúry Zrkadlová Háj uskutoční 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

 

Na programe rokovania budú::

1. Návrh zámeru na kúpu objektu ZSE na Ulica Ondreja Štefanka, súp. č. 3274 vrátane

priľahlých pozemkov

2. Návrh na odňatie zvereného majetku – areálu MP VPS

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č ......,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPetržalka č.1/2019 z 5.2.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10 pre Súkromnú základnú umeleckú školu

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Nobelovo nám. 6 pre BABYLAND

6. Návrh na prenájom nebytových priestorov - bazén v objekte Pankúchova pre Plavecký klub ORCA SPORT

7. Návrh na nájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc.č.3380 pre spoločnosť SESAMET s.r.o.

8. Návrh na predĺženie doby nájmu zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte

Univerzálnej prevádzkovej budovy Kutlíkova 17 v Bratislave pre Sociálnu poisťovňu

9. Návrh na nájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 5394/1 pre spoločnosť VODOTIKA-MG, spol. s r.o.

10. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 4630 pre Katarínu Šulákovú

11. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov parc. č. 4678 a 4679 pre Evu Vlnkovú

12. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 4632/1 pre Abdulhalima Mustafiho

13. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3637 pre Katarínu Kastlovú

14. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov - sklad v objekte Mlynarovičova ul. č. 14-24 pre JOBOSTAV, s.r.o.

15. Návrh na predĺženie prenájmu priestorov v objekte Beňadickej 13, Bratislava pre spoločnosť MILEX PROGRES a.s.

16. Návrh na predĺženie prenájmu priestorov v objekte Rovniankova 16, 851 02 Bratislava pre REVA SLOVAKIA s.r.o.

17. Pravidlá pre odpúšťanie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia prevádzok pre COVID-19

Nebudú chýbať  Interpelácie a bod Rôzne. Rokovanie bude opäť vysielané internetom.Notice: Undefined index: id in /nfsmnt/hosting1_1/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/files/aktuality.php on line 69

Autor: Petrzalcan | 06.06.2020 | zobrazené: 301 x |


Podobné články

• Rekonštrukcia pobočky (09.07.2020)
• Bratislava má projekt bývania pre seniorov a rodiny bez domova (05.07.2020)
• Druhá etapa električky (03.07.2020)
• Pozvánka na miestne zastupiteľstvo (22.06.2020)
• Zákaz konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách (20.06.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

BS4 Lány
/