Dnes je: utorok 22.01.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
V roku 1451 bol vykonaný prvý zápis v slovenčine v Žilinskej mestskej knihe, dovtedy vedenej len v nemeckom a latinskom jazyku.

Prerokovanie Urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný orgán územného plánovania územného  plánovania a stavebného oznamuje prerokovanie

Urbanistickej štúdie – „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ – Koncept.

 

Ide o prerokovanie návrhu s verejnosťou  v dňoch 3.1.2019 – 22.2.2019 pričom verejné prerokovanie spolu s odborným výkladom spracovateľského kolektívu sa uskutoční dňa 6.2.2019 o 17.00 hod. v DK Zrkadlový háj

Spracovateľom Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka je na základe výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže návrhov „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Obstarávanie urbanistickej štúdie zabezpečuje Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona Ing. arch. Miroslavy Valkovej.

 

Koncept Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ je zverejnený na webovej stránke obstarávateľa www.bratislava.sk v časti Samospráva – Hlavná architektka a je tiež k nahliadnutiu v Kancelárii prvého kontaktu, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava.

 

Svoje pripomienky k predloženému konceptu urbanistickej štúdie, prípadne námety a podklady, ktorými je potrebné sa pri spracovaní urbanistickej štúdie zaoberať, môžete podať v termíne do 15.2.2019 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, resp. v rovnakom termíne mailom na adresu architekt@bratislava.sk – do predmetu prosíme uviesť „UŠ Petržalka“. V prípade, že sa verejnosť v uvedenej lehote k návrhu nevyjadrí, predpokladá sa, že ku konceptu urbanistickej štúdie nemá žiadne pripomienky.

 

https://www.bratislava.sk/sk/hlavna-architektka

 Autor: Petrzalcan | 10.01.2019 | zobrazené: 368 x |


Podobné články

• Bratislavu čaká dopravná katastrofa (21.01.2019)
• Petržalka ide zbierať dáta o autách pred zavedením rezidenčného parkovania (12.01.2019)
• Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (09.01.2019)
• Odvoz vianočných stromčekov (03.01.2019)
• Vyhrali opäť bratislavské mačky? (30.12.2018)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Mobilizácia pri Bunkri BS 4 Lány

ANKETA

Využívate MHD v Bratislave?

Áno, každý deň
(14)

Áno, ale nie každý deň
(3)

Len občas
(7)

Nie, chodím autom
(6)


spolu 30 hlasov
/