Dnes je: utorok 14.07.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
14.júla 1764 začali v Bratislave vydávať po nemecky písané Pressburger Zeitung (Bratislavské noviny). Vychádzali nepretržite 165 rokov

Prijímacie skúšky do Základných umeleckých škôl

Základné umelecké školy, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, už zverejnili termíny prijímacích skúšok pre záujemcov na nový školský rok 2016/2017. Deti si môžu vybrať z 12 základných umeleckých škôl v rámci 5 odborov, ktoré sú im najbližšie. Školy ponúkajú klasické a atraktívne odbory, ktoré navštevovali mnohí známi umelci. Termíny prijímacích skúšok sa budú konať v mesiacoch máj a jún. 

 

„Je dôležité, aby sa deti, ktoré majú záujem študovať na základných umeleckých školách, zúčastnili osobne talentových skúšok. Vieme tak bližšie určiť či a načo má dieťa talent,“ povedala riaditeľka ZUŠ J. Albrechta Lucia Celecová

 

Základné umelecké školy sú známe najmä kvalitným a odborným vzdelaním či medzinárodnými projektmi a vystúpeniami, ktoré realizujú nielen na Slovensku, ale aj v  zahraničí. Jednotlivé základné umelecké školy ponúkajú na výber 5 odborov, a to: hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor či novootvorený odbor audiovizuálna a multimediálna tvorba. 

 

Prehľad termínov prijímacích skúšok základných umeleckých škôl:

 

Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská 20, tel.: +421 254 630 151 

 

www.zusjkowalskeho.eu

 

Mgr. Dagmar Prokešová, riaditeľka

 

tanečný, výtvarný, hudobný, literárno-dramatický odbor

 

dátum: 02. a 03. júna 2016 

 

čas: 13.30 do 17.00 hod.

 

kde sa uskutočnia: 

 

Laurinská 20 - do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru

 

Šancová 39 - do tanečného a výtvarného odboru - umelecké remeslá

 

ZŠ Dubová 1 - do hudobného a výtvarného odboru. 

 

sídlo školy: Laurinská 20, elokované pracoviská: Šancová 39, ZŠ Dubová 1

 

 

 

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, tel.: +421 254 415 552 www.zusruppeldta.eu

 

Mgr. art. Alexandra Pažická, riaditeľka

hudobný odbor

 

dátum: 01. a 02. júna 2016

 

čas: 13.00 - 17.30 hod.

 

kde sa uskutočnia: 

 

sídlo ZUŠ: Panenská 11, elokované pracoviská: ZŠ Mudroňova 83, ZŠ a gymnázium s vyuč. jazykom maďarským Dunajská 13

 

Základná umelecká škola, Radlinského 53, tel.: +421 255 564 405

www.zusvytvarka.eu

akad.mal. Lenka Hlávková, riaditeľka

výtvarný odbor

 

dátum: 31. máj 2016 

 

čas: 14:00 do 17:00 hod.

 

kde sa uskutočnia: 

 

sídlo ZUŠ: Radlinského 53

 

 

 

Základná umelecká škola, Exnárova 6, tel.: +421 243 421 358

www.zus-exnarova.sk

Mgr. Anna Miklovičová, riaditeľka

 

tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor

 

dátum: 17. máj 2016 a 02. jún 2016

 

čas: 14.00 – 18.00 hod.

 

kde sa uskutočnia: 

 

ZUŠ Exnárova 6 A, elokované pracoviská: Bancíkovej 2, Orenburská 31 

 

sídlo ZUŠ: Exnárova 6 A, elokované pracoviská: Orenburská 31, CVČ Kulíškova 6, Bancíkovej 2, ZŠ Ostredková, ZŠ Borodáčova, ZŠ Drieňová, ZŠ Mierová, ZŠ Odborárska

 

iné doplnenie:

 

umelecké odbory v rámci jednotlivých pracovísk

 

Exnárova 6 A -  hudobný a výtvarný odbor

 

Orenburská 31 – hudobný, tanečný  a výtvarný odbor

 

CVČ Kulíškova 6 – hudobný odbor

 

Bancíkovej 2 – hudobný, literárno – dramatický a tanečný odbor

 

ZŠ Ostredková – hudobný odbor

 

ZŠ Borodáčova – hudobný odbor

 

ZŠ Drieňová – hudobný odbor

 

ZŠ Mierová – hudobný odbor

 

ZŠ Odborárska – hudobný odbor

 

 

 

Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, tel.: +421 253 412 919

www.zussklenarova.sk

 

Mgr. Erika Fáberová, riaditeľka

 

tanečný, výtvarný, hudobný odbor

 

dátum: 10. a 11. mája 2016 

 

čas: 14.00 – 18.00 hod.

 

kde sa uskutočnia: 

 

Sklenárova 5 - do hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru

 

Sklenárova 2 - do výtvarného odboru

 

sídlo ZUŠ: Sklenárova 5 a Sklenárova 2

 

 

 

Základná umelecká škola, Vrbenského 1, tel.: +421 244 884 543

www.zusvrbenskeho.eu

 

Mgr. Vladislav Katrinec, riaditeľ

 

tanečný, výtvarný, hudobný odbor

 

dátum: 6. - 10. júna 2016

 

čas: 14.00 – 18.00 hod.

 

kde sa uskutočnia: 

 

sídlo ZUŠ: Vrbenského 1, elokované pracovisko: ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1

 

 

 

Základná umelecká škola, Hálkova 56, tel.: +421 244 632 117

www.zushalkova.eu

 

Mgr.art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka

 

tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor

  

dátum: 8. a 9. júna 2016

 

čas: 15.00 – 18.00 hod.

 

kde sa uskutočnia:

 

Hálkova 56, elokované pracovisko: ZŠ s MŠ Česká 10 pri zápise detí do tejto základnej školy: 08. apríla 2016 v čase od 14.00 – 18.00 hod. a 09. apríla 2016 v čase od 8.00 – 12.00 hod.

 

sídlo ZUŠ: Hálkova 56, elokované pracovisko: ZŠ s MŠ Česká 10

 

 

 

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, tel.: +421 265 420 465

www.zuskresanka.sk

 

Anna Gondášová, riaditeľka

 

tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor

 

dátum:  13. a 14. júna 2016

 

čas: 14.00 – 18.00 hod.

 

kde sa uskutočnia:   

 

Karloveská 3 - do hudobného a tanečného odboru

 

Sekulská 3 - do literárno-dramatického, tanečného, výtvarného odboru

 

ZŠ Majerníkova 62 - do hudobného, tanečného a výtvarného odboru

 

Zlatohorská ul. - do hudobného odboru

 

ZŠ Malokarpatské nám. - do tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru

 

ZŠ Záhorská Bystrica, Hargašova ul. - hudobného, tanečného a výtvarného odboru

 

sídlo ZUŠ: Karloveská 3, elokované pracoviská: Sekulská 3, ZŠ Majerníkova 62, Zlatohorská ul., ZŠ Malokarpatské nám., ZŠ Hargašova ul., Záhorská Bystrica

 

 

 

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, tel.: +421 264 364 387

www.zusesuchona.bratislava.sk

 

Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka

 

tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor

 

dátum: 17. máj 2016

 

čas: 15.00 – 17.00 hod.

 

kde sa uskutočnia: 

 

sídlo ZUŠ: Batkova 2

 

 

 

Základná umelecká škola, Istrijská 22, tel.: +421 910 930 443

www.zusistrijska.bratislava.sk

 

Mgr. Vladimír Dianiška, riaditeľ

 

tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný

 

dátum: 19. máj 2016 a 25. máj 2016

 

čas: 15.00 – 18.00 hod.

 

kde sa uskutočnia: 

 

sídlo ZUŠ: Istrijská 22, elokované pracoviská: ZŠ Bukovčana 3, Farské centrum, Istrijská 4

 

 

 

Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15, tel.: +421 263 835 035

www.zusjanaalbrechta.eu

 

Lucia Celecová, riaditeľka

 

tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor, audiovizuálna a multimediálna tvorba

 

dátum: 23. – 27. mája 2016 

 

čas: 14.00 – 18.00 hod.

 

kde sa uskutočnia:

 

sídlo ZUŠ: Topoľčianska 15

 

 

 

Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, tel.: +421 263 453 616

www.zuspetrzalka.sk

 

Mgr. art. Tatiana Schlosserová, riaditeľka

 

tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor

 

dátum:  16. máj 2016

 

čas:  14.00 – 18.00 hod.

 

kde sa uskutočnia: 

 

sídlo ZUŠ: Daliborovo nám. 2,  elokované pracoviská: Gessayova 8, ZŠ s MŠ Trnková 1, 

 

ZŠ s MŠ Vývojová 228

 

 

 

 

 Autor: Petrzalcan | 08.03.2016 | zobrazené: 1250 x |


Podobné články

• Požiadajte si o príspevok ak vaše dieťa chodí do súkromnej materskej školy (11.07.2020)
• Výučba na Základných umeleckých školách (08.06.2020)
• Povinnosti zákonných zástupcov detí v materských školách (30.05.2020)
• Od pondelka budú stredné školy zatvorené (08.03.2020)
• Poznáte mladé talenty? (05.03.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka
/