Dnes je: piatok 24.05.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
21 riaditeliek Materských škôl v Petržalke podalo demisiu, nesúhlasia s nezákonnými postupmi

Prijímanie detí do materských škôl

Petržalskí rodičia majú možnosť prihlásiť svoje detí do materských škôl pre školský rok 2019/2020 v termíne od 8. apríla do 16. apríla 2019.

 

Dieťa môže do materskej školy prihlásiť zákonný zástupca, rodič, pričom pri prijímaní musí predložiť vyplnenú prihlášku žiadosť a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa – tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“. Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.petrzalka.sk v oblasti školstvo a z internetových stránok jednotlivých materských škôl. Žiadosť môže poskytnúť aj príslušná materská škola.

 

Vedenie materskej školy následne do 14.06.2019 informuje rodičov o prijatí či neprijatí dieťaťa do materskej školy. Do materských škôl budú prednostne prijaté 5 – 6 ročné deti, ktoré si v novom školskom roku budú plniť povinnú školskú dochádzku. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka príslušnej materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou.

V školskom roku 2019/2020 budú okrem bežných tried otvorené i štyri špeciálne triedy určené pre deti so zdravotným postihnutím a zdravotným oslabením: ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania do MŠ Turnianska, deti s autizmom do MŠ Iľjušinova, deti s poruchami výživy do MŠ Pifflova.

 

Všetky petržalské materské školy poskytujú v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou testovanie školskej zrelosti detí. Rodičia tak môžu spoločne s odborníkmi posúdiť, či je ich dieťa zrelé a pripravené na vstup do základnej školy, alebo požiadajú o odklad jeho povinnej školskej dochádzky.

 

Zdroj: mestská časť Bratislava-PetržalkaAutor: Petrzalcan | 16.02.2019 | zobrazené: 194 x |


Podobné články

• Deti bez trvalého bydliska v Petržalke nechcú (09.05.2019)
• Mestská časť oznamuje rodičom (13.03.2019)
• Deti a mládež treba viesť k recyklácii (12.02.2019)
• Ocenili najlepších študentov (31.01.2019)
• MŠ Bohrova oslavovala (27.01.2019)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Myslíte si, že materské školy môžu riadiť menežéri miesto riaditeliek?

Áno, je jedno kto ich riadi
(10)

Neviem
(2)

Nie, ide o školu a tú má riadiť riaditeľ
(18)


spolu 30 hlasov
/