Dnes je: streda 26.01.2022 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pranostika na dnes: Svätý Pavol jasný, prináša rok šťastný.

Prijímanie detí do materských škôl

Petržalskí rodičia majú možnosť prihlásiť svoje detí do materských škôl pre školský rok 2019/2020 v termíne od 8. apríla do 16. apríla 2019.

 

Dieťa môže do materskej školy prihlásiť zákonný zástupca, rodič, pričom pri prijímaní musí predložiť vyplnenú prihlášku žiadosť a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa – tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“. Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.petrzalka.sk v oblasti školstvo a z internetových stránok jednotlivých materských škôl. Žiadosť môže poskytnúť aj príslušná materská škola.

 

Vedenie materskej školy následne do 14.06.2019 informuje rodičov o prijatí či neprijatí dieťaťa do materskej školy. Do materských škôl budú prednostne prijaté 5 – 6 ročné deti, ktoré si v novom školskom roku budú plniť povinnú školskú dochádzku. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka príslušnej materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou.

V školskom roku 2019/2020 budú okrem bežných tried otvorené i štyri špeciálne triedy určené pre deti so zdravotným postihnutím a zdravotným oslabením: ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania do MŠ Turnianska, deti s autizmom do MŠ Iľjušinova, deti s poruchami výživy do MŠ Pifflova.

 

Všetky petržalské materské školy poskytujú v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou testovanie školskej zrelosti detí. Rodičia tak môžu spoločne s odborníkmi posúdiť, či je ich dieťa zrelé a pripravené na vstup do základnej školy, alebo požiadajú o odklad jeho povinnej školskej dochádzky.

 

Zdroj: mestská časť Bratislava-PetržalkaAutor: Petrzalcan | 16.02.2019 | zobrazené: 918 x |


Podobné články

• Nová škôlka na Turnianskej ulici pre 84 detí (20.12.2021)
• Škôlka v zóne Slnečnice (18.12.2021)
• Voľné miesta v školkach (16.09.2021)
• Aká je situácia s miestami v MŠ v Petržalke? (03.06.2021)
• Prijímanie detí do MŠ (28.04.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Bude tento rok lepší ako rok 2021?

Áno, určite
(23)

Skôr nie
(11)

Určite nie
(17)

O 50% lepší
(23)


spolu 74 hlasov
/