Dnes je: utorok 16.07.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
V roku 1954 Dunaj dosiahol v Bratislave výšku 984 centimetrov. Voda zaplavila rozsiahle územia a 11.000 ľudí museli evakuovať.

Prijímanie detí do materských škôl

Petržalskí rodičia majú možnosť prihlásiť svoje detí do materských škôl pre školský rok 2019/2020 v termíne od 8. apríla do 16. apríla 2019.

 

Dieťa môže do materskej školy prihlásiť zákonný zástupca, rodič, pričom pri prijímaní musí predložiť vyplnenú prihlášku žiadosť a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa – tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“. Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.petrzalka.sk v oblasti školstvo a z internetových stránok jednotlivých materských škôl. Žiadosť môže poskytnúť aj príslušná materská škola.

 

Vedenie materskej školy následne do 14.06.2019 informuje rodičov o prijatí či neprijatí dieťaťa do materskej školy. Do materských škôl budú prednostne prijaté 5 – 6 ročné deti, ktoré si v novom školskom roku budú plniť povinnú školskú dochádzku. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka príslušnej materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou.

V školskom roku 2019/2020 budú okrem bežných tried otvorené i štyri špeciálne triedy určené pre deti so zdravotným postihnutím a zdravotným oslabením: ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania do MŠ Turnianska, deti s autizmom do MŠ Iľjušinova, deti s poruchami výživy do MŠ Pifflova.

 

Všetky petržalské materské školy poskytujú v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou testovanie školskej zrelosti detí. Rodičia tak môžu spoločne s odborníkmi posúdiť, či je ich dieťa zrelé a pripravené na vstup do základnej školy, alebo požiadajú o odklad jeho povinnej školskej dochádzky.

 

Zdroj: mestská časť Bratislava-PetržalkaAutor: Petrzalcan | 16.02.2019 | zobrazené: 226 x |


Podobné články

• Mimopetržalské deti budú za škôlky platiť viac (25.06.2019)
• Verejné vyhlásenie Spoločnosti pre predškolskú výchovu (28.05.2019)
• Deti bez trvalého bydliska v Petržalke nechcú (09.05.2019)
• Mestská časť oznamuje rodičom (13.03.2019)
• Deti a mládež treba viesť k recyklácii (12.02.2019)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Petržalské bunkre

ANKETA

Vadí vám,že nie je Petržalka pokosená?

Áno, väčšina trávnikov má byť pokosená
(132)

Nie, mne to neprekáža
(47)

Je mi to jedno, ja tu len bývam
(53)


spolu 232 hlasov
/