Dnes je: streda 20.11.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je 20. novembra- Svetový deň detí

Prilákajú nových lekárov?

Bratislavský samosprávny kraj spustil dotačný program pre začínajúcich všeobecných lekárov. Pre pediatrov aj pre všeobecných lekárov pre dospelých má 5 000 eur na vybavenie ordinácie či na jej rekonštrukciu. Prihlásiť sa môžu do 15. novembra. Priemerný vek pediatrov je v bratislavskej župe 58 rokov a priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých 56 rokov.

Priemerný vek lekárov v primárnej ambulantnej starostlivosti je u pediatrov 58 a u lekárov pre dospelých pacientov je to 56 rokov. Dotácia zo schémy Bratislavského kraja pre začínajúcich lekárov môže byť prvou injekciou, treba však otvoriť širšiu diskusiu aj s Ministerstvom zdravotníctva SR a so zdravotnými poisťovňami o systematických zmenách a riešeniach. Vieme začínajúcim ambulanciám pomôcť, ale treba si uvedomiť, že dostať lekárov bližšie k ľuďom je primárne povinnosťou zdravotných poisťovní, ktorým pacienti platia povinne odvody,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

 

Bratislavský samosprávny kraj dnes predstavil „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj zabezpečenia zdravotnej starostlivosti z rozpočtu BSK na rok 2019“. Tá dáva možnosť do 15. 11. 2019 požiadať o maximálne 5 000 eur právnickým aj fyzickým osobám z územia BSK, ktoré majú povolenie na prevádzkovanie ambulantného zdravotníckeho zariadenia v odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria. Podpora je teda určená pre všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast. Lekári môžu žiadať podporu na materiálno-technické vybavenie všeobecnej ambulancie alebo na úhradu nákladov spojených s jej rekonštrukciou. V rámci výzvy nie je povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa.

 

„Za problém považujeme aj ťažký prístup nových lekárov k existujúcim ambulanciám, ktoré sa často neodovzdávajú bezplatne, ale sa predávajú ako fungujúce podnikateľské subjekty. Je to síce legálne, ale z našich skúseností vieme, že mnohých lekárov odrádza ďalšie zadlžovanie na kúpu ambulancie. Nie každý lekár sa cíti byť podnikateľom a najradšej by sa venoval medicíne. Treba reflektovať aj túto skutočnosť a zásadnejšie zasiahnuť do celého systému. Chceme preto vyzvať všetkých zainteresovaných na spoluprácu, aby študenti medicíny a lekári skutočne cítili, že situáciu v primárnej starostlivosti berieme vážne. Veď polovica našich pediatrov a tretina lekárov pre dospelých je v dôchodkovom veku. Ak nepostavíme na nohy tento segment starostlivosti, negatívne dôsledky pocítia aj lekári-špecialisti a urgentné príjmy nemocníc,“ predostrela hlavné príčiny nedostatku ambulancií na území kraja riaditeľka Odboru zdravotníctva BSK Jana Ježíková.

Župa však okrem priamej podpory lekárov spolupracuje aj s primátormi a starostkami a starostami v regióne, ktorí môžu zvýhodnenými podmienkami nájmu či ďalšími benefitmi prilákať mladých lekárov.

 

Žiadatelia o dotáciu sa musia zaregistrovať na tejto stránke http://dotacie.region-bsk.sk/register. Po vyplnení elektronického formulára je potrebné žiadosť aj vytlačiť a podpísanú doručiť spolu s povinnými prílohami na podateľňu Úradu BSK do 15.11.2019. Rozhodujúci je dátum podanie do podateľne alebo dátum podania na pošte.Autor: Petrzalcan | 06.11.2019 | zobrazené: 179 x |


Podobné články

• Petícia za odvolanie prednostu Záhumenského i petícia na jeho podporu (05.11.2019)
• Pomoc nie len pre vašu imunitu (22.10.2019)
• Zdravotnícke novinky Petržalka (14.10.2019)
• Alzheimerova choroba a ako ju zistiť (09.08.2019)
• Nové poznatky o vzniku autizmu i očkovaní (04.08.2019)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Hitler pri bunkri

ANKETA

Ako ste spokojní s čistotou v Petržalke? Oznámkujte ako v škole:

1
(43)

2
(22)

3
(35)

4
(46)

5
(50)


spolu 196 hlasov
/