Dnes je: utorok 20.03.2018 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Deň jarnej rovnodennosti a v Petržalke máme malú snehovú pokrývku.

Príspevky pre boj s grafitmi

Hlavné mesto v tomto  roku pridelilo prvé príspevky na ich odstraňovanie. Žiadosti podané v mesiaci február sa budú posudzovať v polovici marca. Žiadatelia môžu posielať svoje žiadosti vždy k poslednému dňu v mesiaci, kedy budú posúdené komisiou. V tomto roku je na odstraňovanie grafitov vyčlenených 150-tisíc eur v rozpočte mesta, ktoré môžu využiť majitelia a správcovia nehnuteľností.

 

Komisia zasadala koncom februára a posúdila 12 žiadostí, pričom príspevky v celkovej výške 26 822,30 eur prerozdelila medzi 9 žiadateľov. Mesto žiadosti posudzuje v zmysle prijatých zásad poskytovania finančných prostriedkov na odstránenie grafitov, ktorý je uvedený na mestskej webovej stránke – www.grafity.bratislava.sk. Príspevok je veľmi obľúbený, svedčí o tom záujem, ktorý sa neustále zvyšuje. V minulom roku ho využilo až 64 žiadateľov a prerozdelilo sa takmer 150-tisíc eur. V roku 2016 ho využilo 60 žiadateľov v celkovej výške 90-tisíc eur.

 

Pre efektívne využitie príspevku je potrebné dodržiavať zásady prideľovania príspevkov a termínov. Príspevok je určený právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt na území hlavného mesta. Príspevok môže byť udelený do maximálnej výšky 3 000 EUR pre jedného žiadateľa a musí byť použitý na preplatenie nákladov súvisiacich s odstraňovaním nelegálnych grafitov z fasád bytových a nebytových budov a objektov, t. j.  nákupom odstraňovacích náterov, jednorazových náterov, preventívnych ochranných náterov a služieb súvisiacich s realizáciou odstraňovania grafitov subjektom oprávneným na túto činnosť.

 

Tlačivo žiadosti o finančný príspevok je potrebné vyplniť a doručiť vždy k poslednému dňu v mesiaci na oddelenie životného prostredia a mestskej zelene. Finančné príspevky sa budú udeľovať každý mesiac do konca septembra daného roka (prípadne do vyčerpania vyčlenenej sumy) po posúdení pracovníkmi odbornej komisie na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy. Finančný príspevok je prideľovaný do výšky schválených finančných prostriedkov v danom roku.

 

Bližšie informácie o systéme pomoci pri odstraňovaní grafitov spolu s formulárom žiadosti nájdete na mestskej webovej stránke Grafity v Bratislave, priamy odkaz: http://grafity.bratislava.sk/index.asp.Autor: Petrzalcan | 05.03.2018 | zobrazené: 153 x |


Podobné články

• Petržalské autovraky miznú (19.03.2018)
• Mal to byť najväčší tender (17.03.2018)
• Petržalské projekty (16.03.2018)
• Mesto rekonštruuje dva podchody v Petržalke. (09.03.2018)
• Pripravovaný stavebný zákon chce vziať kompetencie samosprávam (06.03.2018)

Komentáre

Bazény

FOTOGALÉRIA

Festival svetla 2016

ANKETA

Súhlasíte so zavedením parkovacej politiky v Bratislave ?

áno, parkovanie nie je ľudské právo, bude menej áut
(22)

skôr áno, nesmie ale byť vysoká cena
(6)

nie, som proti, chcem parkovať zadarmo
(13)

neviem, nemám názor
(3)


spolu 44 hlasov
/