Dnes je: utorok 16.07.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
V roku 1954 Dunaj dosiahol v Bratislave výšku 984 centimetrov. Voda zaplavila rozsiahle územia a 11.000 ľudí museli evakuovať.

V budove Academie Istropolitany stale panuje duch vzdelanosti

Začiatky univerzít v pravom slova zmysle siahajú však do obdobia 12. – 14. storočia. Uhorskí študenti v 14. storočí navštevovali predovšetkým zahraničné univerzity, kedy uprednostňovali hlavne vysokoškolské inštitúcie na území dnešného Talianska a to v Bologni a v Padove. V polovici 14. storočia sa univerzity objavujú už aj v strednej Európe (Praha 1348, Krakov 1364, Viedeň 1365).

Prvá univerzita na slovenskom území. Vlastná myšlienka potreby domácej vysokej školy vznikla v dvorských kruhoch kráľa Mateja. Ukázalo sa, že pri budovaní pevnej centralizovanej monarchie treba veľa vzdelaných pracovníkov do štátneho aparátu, na mnohé úseky hospodárskeho a spoločenského, ale aj kultúrneho života. Cieľom Mateja Korvína bolo predovšetkým to, aby založením vlastnej univerzity v Uhorsku tunajšiu inteligenciu osamostatnil a vymanil spod politického vplyvu zahraničných univerzít. Podľa zachovaných historických prameňov na univerzite v Krakove pochádzalo v priebehu 15. storočia 16% študentov z Uhorského kráľovstva. Na viedenskej univerzite bol zas tak vysoký počet uhorských študentov, že natio Hungarica tvorilo tretiu najväčšiu národnú skupinu.

 

Univerzita mala všetky štyri fakulty: artistickú ( filozofickú ), teologickú, lekársku a právnicku. Vznikla teda prípravná artistická/filozofická fakulta (facultas artium), kde sa prednášali predmety zoradené do dvoch skupín: po názvom trivium sa vyučovala latinská gramatika, rétorika a dialektika, pod názvom quadrivium zas aritmetika, geometria, astronómia a hudba. Tieto predmety vyučovali na spomínanej fakulte už spomínaný Regiomontanus ako i Marcin Bylica (1433-1493; poľský astronóm, v rámci svojich astronomických meraní po celom Uhorsku stanovil zemepisné šírky mnohých uhorských miest). Po prípravnom štúdiu mohli študenti pokračovať štúdium na ďalších fakultách už vyššieho stupňa, ktorými boli: právnická (zahrňovala štúdium cirkevného a rímskeho práva), lekárska, a na najvyššom stupni stála teologická fakulta.

 

Prvé tri sa budovali podľa vzoru univerzity v Paríži,právnická podľa vzoru boloňskej univerzity. Začas bol na univerzite profesorom aj slávny astronóm tejto doby - Johannes Muller - Regiomontanus. Žial, Academia Istropolitana po tom, čo jej patrón kancelár a ostrihómsky arcibiskup Ján Vitez padol do nemilosti kráľa, tiež upadla a čoskoro zanikla.

 

Dnes  budova Academie Istropolitana  slúži mladým ľuďom študujúcim na Vysokej škole múzických umení. Patrí medzi  najvýznamnejšie  bratislavské pamiatky. Kedysi tu boli len meštiacke a obchodnícke domy, ktoré sa však po smrti bohatého majiteľa uvoľnili pre potreby humanistického školstva.

 

Kráľ Matej KOrvín bol výnimočný muž. Počas jeho vlády sa Uhorsko pozviechalo z ťažkej minulosti a vojen s hustimi. No nestal sa slávnym len na čele svojho čierneho pluku v bitkách s bratríkmi, Nemcami či Turkami. Kráľa a jeho taliansku manželku považovali  za mimoriadne vzdelaných.

A tak niet divu, že v roku1467 založil vôbec prvú univerzitu na našom území, no treba podotknúť, že datum  1465 nie je správny. Vtedy  kráľ vyslal posolstvo k pápežovi s požiadavkou a skutočné ootvorenie školy sa konalo 19.mája o dva roky neskôr. Aj názov Academia Istropolitana, dnes zaužívaný, je nesprávy.  Pôvodný názov znel Universitatis Istropolitana, čiže Univerzita v Meste na Dunaji.

 

O trinásť rokov neskôr založil aj podobnú školu v Pešti. Áno, s Korvínom hovoríme o renesancii v Uhorsku.  Academia Istropolitana  poskytovala humanistické, teologické učenie, plus vzdelanie v prírodných vedách. Sto rokov pred Galileim sa tu prednášalo o tom, že Zem možno krúži okolo Slnka a nie opačne ako sa vtedy všeobecne verilo. Škoda, že fungovala len tridsať rokov.Autor: Petrzalcan | 19.05.2019 | zobrazené: 196 x |


Podobné články

• Povodeň roku 1954 (15.07.2019)
• Bitka dvoch kráľov (12.07.2019)
• Erbova listina má 583 rokov (08.07.2019)
• Vďaka Železnému mužovi získal Prešporok prvý most (06.07.2019)
• Bitka pri Bratislave (04.07.2019)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Vadí vám,že nie je Petržalka pokosená?

Áno, väčšina trávnikov má byť pokosená
(132)

Nie, mne to neprekáža
(47)

Je mi to jedno, ja tu len bývam
(53)


spolu 232 hlasov
/