Dnes je: pondelok 27.01.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Voličské preukazy pre eurovoľby

Po prezidenstkých nás čakajú v máji aj voľby do Európskeho parlamentu. Aj pri týchto voľbách je možnosť vybaviť si voličský preukaz, sktorým sa dá hlasovať mimo trvalého bydliska.

O hlasovacie preukazy môžete požiadať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca v námietkovej kancelárii Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka, prízemie č. dv. 001 od 15.apríla  do 24.mája 2019.

Úradné hodiny:  Pondelok 8,00 hod. – 17,00 hod., Utorok 8,00 hod. – 15,30 hod.

Streda 8,00 hod. – 16,30 hod., Štvrtok 8,00 hod. – 15,30 hod.

Piatok 8,00 hod. – 12,00 hod., Prestávka na obed: 12,00 hod. – 13,00 hod.

Žiadosti o zaslanie hlasovacích preukazov zasielajte na adresu:

podatelna-mu@petrzalka.sk najneskôr do 03. 05. 2019. Hlasovacie preukazy sú zasielané do vlastných rúk, takže žiadatelia si ich budú nútení vyzdvihnúť na pošte.

 

Čo by ste mali o eurovoľbách vedieť? Základné fakty:

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú 25. mája 2019 v sobotu.. Volebné miestnosti budú podľa zákona otvorené od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Voliť môžu občania SR s trvalým pobytom v SR, aj občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR ani v členskom štáte EÚ, občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na území SR od 18 rokov. Volič musí dovŕšiť stanovený vek najneskôr v deň konania volieb.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Voliť môžete

Vo volebnej miestnosti podľa trvalého bydliska. Ak chcete voliť v inom volebnom okrsku, musíte požiadať o voličský preukaz.

Občanov iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na území SR zapisuje do zoznamu voličov obec či mesto, v ktorej má volič trvalý pobyt.

Na zápis však musí podať žiadosť a vyhlásenie najneskôr do 40 dní predo dňom konania volieb, čiže najneskôr do 15. apríla 2019.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov na Slovensku a zároveň aj v inom členskom štáte EÚ, sa dopúšťa priestupku a hrozí mu pokuta 100 eur.

Kto môže kandidovať za poslanca do Európskeho parlamentu

Každý občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou kandidatúry je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.Notice: Undefined index: id in /nfsmnt/hosting1_1/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/files/aktuality.php on line 69

Autor: Petrzalcan | 14.04.2019 | zobrazené: 1032 x |


Podobné články

• Kaštieľ a sýpka v Čunove sa začnú rekonštruovať (21.01.2020)
• Navrhnite osobnosť Petržalky (20.01.2020)
• Rozbitá lávka a chýbajúce osvetlenie (19.01.2020)
• Zvláštna súťaž a čo je za tým? (18.01.2020)
• Pozrite si, kde chce mesto stavať byty v Petržalke (11.01.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Súhlasíte so stavaním bytov v lokalite Šustekova, Sosnova a Viedenská cesta?

Nie, ani jedna lokalita nie je dobrá
(7)

Nesúhlasím s lokalitami Šustekova a Sosnova
(12)

Súhlasím s výstavbou v týchto lokalitách
(6)


spolu 25 hlasov
/