Dnes je: nedeľa 16.06.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes pripomíname korunováciu Ferdinanda IV. za uhorského kráľa.

Voličské preukazy pre eurovoľby

Po prezidenstkých nás čakajú v máji aj voľby do Európskeho parlamentu. Aj pri týchto voľbách je možnosť vybaviť si voličský preukaz, sktorým sa dá hlasovať mimo trvalého bydliska.

O hlasovacie preukazy môžete požiadať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca v námietkovej kancelárii Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka, prízemie č. dv. 001 od 15.apríla  do 24.mája 2019.

Úradné hodiny:  Pondelok 8,00 hod. – 17,00 hod., Utorok 8,00 hod. – 15,30 hod.

Streda 8,00 hod. – 16,30 hod., Štvrtok 8,00 hod. – 15,30 hod.

Piatok 8,00 hod. – 12,00 hod., Prestávka na obed: 12,00 hod. – 13,00 hod.

Žiadosti o zaslanie hlasovacích preukazov zasielajte na adresu:

podatelna-mu@petrzalka.sk najneskôr do 03. 05. 2019. Hlasovacie preukazy sú zasielané do vlastných rúk, takže žiadatelia si ich budú nútení vyzdvihnúť na pošte.

 

Čo by ste mali o eurovoľbách vedieť? Základné fakty:

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú 25. mája 2019 v sobotu.. Volebné miestnosti budú podľa zákona otvorené od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Voliť môžu občania SR s trvalým pobytom v SR, aj občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR ani v členskom štáte EÚ, občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na území SR od 18 rokov. Volič musí dovŕšiť stanovený vek najneskôr v deň konania volieb.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Voliť môžete

Vo volebnej miestnosti podľa trvalého bydliska. Ak chcete voliť v inom volebnom okrsku, musíte požiadať o voličský preukaz.

Občanov iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na území SR zapisuje do zoznamu voličov obec či mesto, v ktorej má volič trvalý pobyt.

Na zápis však musí podať žiadosť a vyhlásenie najneskôr do 40 dní predo dňom konania volieb, čiže najneskôr do 15. apríla 2019.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov na Slovensku a zároveň aj v inom členskom štáte EÚ, sa dopúšťa priestupku a hrozí mu pokuta 100 eur.

Kto môže kandidovať za poslanca do Európskeho parlamentu

Každý občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou kandidatúry je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.Autor: Petrzalcan | 14.04.2019 | zobrazené: 697 x |


Podobné články

• Petržalka hospodárila v roku 2018 veľmi dobre (11.06.2019)
• Petržalské projekty na Bsk (07.06.2019)
• Zmeny územného plánu mesta (04.06.2019)
• Starosta uznal svoje pochybenia a ospravedlnil sa (31.05.2019)
• Plot okolo veľvyslanectva ostáva, o presťahovaní ani slovo (30.05.2019)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Petržalské bunkre

ANKETA

Vadí vám,že nie je Petržalka pokosená?

Áno, väčšina trávnikov má byť pokosená
(44)

Nie, mne to neprekáža
(19)

Je mi to jedno, ja tu len bývam
(15)


spolu 78 hlasov
/