Dnes je: streda 21.10.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Svetový deň osteoporózy

Zaujíma vás budúcnosť Kapitulského Dvora?

Minulý týždeň v stredu  sa v  Dome kultúry Zrkadlový háj  3 konalo verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Kapitulský dvor  s odborným výkladom spracovateľa ÚPN-Z.

 

Stretnutia sa za mestskú časť zúčastnili starosta Petržalky  Ján Hrčka,  vicestarostka Lýdia Ovečková a poverení zamestnanci z referátu územného rozvoja a GIS a referátu komunikácie s verejnosťou.

Obstarávateľom ÚPN-Z je mestská časť Bratislava-Petržalka, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD. Obstaranie ÚPN-Z vyplýva z povinnosti orgánu územného plánovania obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie mestskej časti, ako aj zo záväznej časti platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

 

Spracovateľom návrhu ÚPN-Z je spoločnosť JELA, s.r.o., Brnianska 25, Bratislava. Návrh ÚPN-Z je spracovaný na základe schváleného zadania pre ÚPN-Z.

Návrh ÚPN-Z je zverejnený na webovej stránke mestskej časti do 16.10. www.petrzalka.sk v časti Elektronická úradná tabuľa.

 

So spracovaným návrhom ÚPN-Z máte možnosť oboznámiť sa počas doby prerokovania aj na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, Oddelení územného rozvoja a dopravy, č. dverí 401, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na čísle 02/ 68 288 836.

Stanoviská a pripomienky k návrhu ÚPN-Z je možné zaslať v termíne najneskôr do 16.10.2020 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Oddelenie územného rozvoja a dopravy, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo na e-mailovú adresu: stefan.hasicka@petrzalka.sk

 

Zdroj: mestská časť PetržalkaAutor: Petrzalcan | 29.09.2020 | zobrazené: 197 x |


Podobné články

• Debarierizácia priechodov v Petržalke (18.10.2020)
• Konečne sa podarilo (17.10.2020)
• Starostovia i primátor nesúhlasia s rušením mestských častí (09.10.2020)
• Nový developerský projekt pri Draždiaku (27.09.2020)
• Zmeny v zastupiteľstvách (20.09.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Akou známkou by ste ohodnotili prácu starostu Jána Hrčku?

1
(129)

2
(35)

3
(38)

4
(44)

5
(71)


spolu 317 hlasov
/