Dnes je: sobota 15.05.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Medzinárodný deň rodiny

Zaujíma vás budúcnosť Kapitulského Dvora?

Minulý týždeň v stredu  sa v  Dome kultúry Zrkadlový háj  3 konalo verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Kapitulský dvor  s odborným výkladom spracovateľa ÚPN-Z.

 

Stretnutia sa za mestskú časť zúčastnili starosta Petržalky  Ján Hrčka,  vicestarostka Lýdia Ovečková a poverení zamestnanci z referátu územného rozvoja a GIS a referátu komunikácie s verejnosťou.

Obstarávateľom ÚPN-Z je mestská časť Bratislava-Petržalka, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD. Obstaranie ÚPN-Z vyplýva z povinnosti orgánu územného plánovania obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie mestskej časti, ako aj zo záväznej časti platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

 

Spracovateľom návrhu ÚPN-Z je spoločnosť JELA, s.r.o., Brnianska 25, Bratislava. Návrh ÚPN-Z je spracovaný na základe schváleného zadania pre ÚPN-Z.

Návrh ÚPN-Z je zverejnený na webovej stránke mestskej časti do 16.10. www.petrzalka.sk v časti Elektronická úradná tabuľa.

 

So spracovaným návrhom ÚPN-Z máte možnosť oboznámiť sa počas doby prerokovania aj na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, Oddelení územného rozvoja a dopravy, č. dverí 401, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na čísle 02/ 68 288 836.

Stanoviská a pripomienky k návrhu ÚPN-Z je možné zaslať v termíne najneskôr do 16.10.2020 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Oddelenie územného rozvoja a dopravy, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo na e-mailovú adresu: stefan.hasicka@petrzalka.sk

 

Zdroj: mestská časť PetržalkaAutor: Petrzalcan | 29.09.2020 | zobrazené: 494 x |


Podobné články

• Poslanci opäť hlasovali za parkovaciu politiku (09.05.2021)
• Výmena piesku (25.04.2021)
• Aprílové odchody z postov (19.04.2021)
• Zber odpadu z domácností a nebezpečného odpadu (17.04.2021)
• Zajtra bude online zastupiteľstvo (12.04.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

BS4 Lány

ANKETA

Ste spokojní s čistotou v Petržalke?

áno, určite
(140)

skôr áno ako nie
(70)

skôr nie
(70)

absolútne nespokojní
(75)


spolu 355 hlasov
/