Dnes je: pondelok 25.03.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Deň zápasu za ľudské práva

Zmeny v grantovom programe Ars Bratislaviensis

Hlavné mesto vyčlenilo v rozpočte na rok 2018 na podporu kultúry cez grantový program Ars Bratislavensis sumu 180 000 eur. V rámci Grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity prerozdelí Hlavné mesto SR Bratislava na projekty ďalších 189 000 eur. Oproti minulému roku ide o úhrnné navýšenie prostriedkov o 74 tis. eur.

 

V Grantovom program Ars Bratislavensis prichádzame tento rok s niekoľkými novinkami. Tu najzásadnejšou zmenou je možnosť  podporiť jednotlivé projekty vyššou sumou než bolo tomu doteraz, a to v úhrnnej výške až 10 000 eur na kalendárny rok, " hovorí Iveta Plšeková, námestnčíka primátora pre kultúru.

Ďalšou novinkou je zmena hodnotenia projektov. Po novom do nej vstúpi novozriadená Hodnotiaca komisia ako odborný poradný orgán Grantovej komisie pre vyhodnocovanie projektov. Súčasťou zmien sú aj nové uzávierkové termíny pre podávanie žiadostí o grant.

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis sa zameriava na podporu:

·        umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave

·        aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike i v zahraničí

 

Menia sa termíny podávania žiadostí: Termín uzávierky žiadostí o granty pre rok 2018 je 14. február 2018! Všetky informácie nájdu žiadatelia na webe mesta, alebo u tajomníčky komisie p. Tesarčíkovej na oddelení kultúry.

 

Grantový program Hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa zameriava na podporu:

•          voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu,

•          výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave s dôrazom na podporu športovania detí a mládeže,

•          sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež, a to v oblasti pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia.

 

Termíny uzávierok žiadostí o granty na voľný čas, šport a soc.aktivity ostávajú nezmenené pre rok 2018 a sú 31. január, 31. marec, 30. jún, a 30. september. Prioritne budú podporované projekty zamerané na tému: "Poznaj a chráň svoje mesto" a "Deti a mládež v pohybe."

 

Žiadosť o granty môžu podávať právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta alebo ktorí pôsobia či vykonávajú činnosť na jeho území.

 

Všetky informácie, podmienky, ako aj tlačivá žiadostí sú zverejnené na webovej stránke Hlavného mesta SR Bratislavy:

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id=76739&n=granty&p1=11049978

 

 

 

 

 Autor: Petrzalcan | 10.01.2018 | zobrazené: 794 x |


Podobné články

• Prebuďte sa s knihou (20.03.2019)
• Miléniova Petržalka (18.03.2019)
• Martin Benka v Bratislave (14.01.2019)
• Vychutnajte si Josefa Ladu v Galérii mesta Bratislavy (17.12.2018)
• Od Prešporku k Bratislave v tónoch hudby (08.12.2018)

Komentáre