Dnes je: utorok 18.01.2022 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pranostika na dnes: Januárové dažde, siatinám nešťastie.

Biznis sakses story“ alebo konflikt záujmov

Prinášame ďalší z názorov obyvateľa Petržalky, JUDr.Pavla Nechalu.

 

Petržalka sa topí v konfliktoch záujmov bývalých a súčasných poslancov a starostu, napriek tomu nedostáva žiadne podnety pre porušenie Etického kódexu. Pokúsim sa názorne pomôcť zriadenej Komisií pre ochranu verejného záujmu ukážkou použitia ústavného zákona a Etického kódexu mestskej časti Petržalka v súvislosti s problematickým konaním starostu Vladimíra Bajana, poslankyne Gabriely Belanovej a bývalého poslanca Michala Baranoviča.  

 


V predchádzajúcom blogu som informoval o netransparentnom financovaní de facto súkromnej tlačoviny „Petržalské noviny“ z verejných prostriedkov a upozornil na nedodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní. K tejto téme sa vrátim po prešetrení prípadu  Úradom pre verejné obstarávanie, na ktorý som sa obrátil s podnetom.

 

Táto kauza má aj ďalšiu zaujímavú rovinu – zjavné a neriešené konflikty záujmov starostu Vladimíra Bajana, poslankyne Gabriely Belanovej a bývalého poslanca Michala Baranoviča, ktorí rozhodovali o pridelení verejných prostriedkov spoločnosti, kde mali alebo majú osobný záujem.
 

 

1. Poslankyňa miestneho zastupiteľstva Gabriela Belánová (Baranovičová) -  je súčasne  šéfredaktorka Petržalských novín. G. Belánová v reakcii pre agentúru SITA sama potvrdila, že v uvedenom prípade ide o konflikt záujmov a to v reakcií na prvý blog, keď uviedla:

 

"Petržalské noviny sú mojím projektom, ktorý som v roku 1995 predstavila vtedajšiemu miestnemu zastupiteľstvu v Petržalke. Prijali ho a dohodli sme transparentnú a korektnú formu spolupráce. Mestská časť na základe uzatvorenej zmluvy prispieva na tlač a distribúciu, na ostatné náklady si zarába redakcia sama." (SITA 30.5.2014).

 

Na druhej strane sa pozrime ako prezentuje tieto noviny Mestská časť Petržalka: a) na každom výtlačku sa nachádza oficiálny erb mestskej časti, b) ako vydavateľ je uvádzaná mestská časť, c) všetky náklady s tlačou a distribúciou platí mestská časť. 

 

Ak si porovnáme tieto dve protichodné stanoviská, dospejeme k záveru, že konflikt záujmov je tu zrejmý. Na jednej strane súkromná aktivita podnikateľky, ktorá sa snaží maximalizovať finančný profit z vydávania novín vrátane predaja inzercie a na druhej strane samospráva, ktorá by sa mala snažiť o hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. 

 

Korektnosti spolupráce neprospieva, ak sama poslankyňa v danej veci rozhoduje, napriek tomu, že z nej má finančný prospech. Podobné situácie rieši Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava – Petržalka:

 

 „III.2. Ak má volený predstaviteľ priamy alebo nepriamy osobný záujem  vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov mestskej časti, oznámi túto skutočnosť miestnemu zastupiteľstvu, zdrží sa diskusie a nezúčastní sa na príslušných rozhodnutiach tak, že nebude o nich hlasovať. Volený predstaviteľ samosprávy sa zaväzuje spraviť všetko pre elimináciu konfliktu záujmov najmä pri nakladaní s majetkom mestskej časti a hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.

 

Ako si s  touto zložitou situáciou poradila poslankyňa v konflikte záujmov?

 

Nech sa páči presvedčte sa na vlastné oči (55. minúta) – hlasovanie o schválení uznesenia, ktorým získala spoločnosť pani poslankyne viac ako 100 tisíc euro.

 

Etický kódex voleného predstaviteľa je v Petržalke „mŕtvym“ dokumentom, nakoľko podľa odpovede mestskej časti Petržalka nedostali doteraz žiaden podnet na zriadenú kontaktnú adresu kodex@petrzalka.sk.

 

Túto vec nenechám len tak. Mestská časť ma aj v zmysle Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu zriadenú Komisiu pre ochranu verejného záujmu.  Využijem svoje právo dané týmto ústavným zákonom a obrátim sa na túto komisiu s podnetom na prešetrenie uvedeného konfliktu záujmov poslankyne Gabriely Belanovej ako aj ďalších aktérov tejto kauzy.

 


2. Starosta Vladimír Bajan - jeho manželka podnikala tiež v spoločnosti, ktorá profituje z netransparentného financovania novín z verejných zdrojov. Starosta V. Bajan podpísal zmluvu v čase, keď bola jeho manželka spoločníčkou v danej spoločnosti.

 

Starosta túto skutočnosť neuviedol ani pri rokovaní a hlasovaní o priznaní podpory v tomto roku a pravdepodobne ani v predchádzajúcich rokoch. Tieto informácie tiež nie sú uvedené v predmetných novinách, kde sa naopak veľmi často starosta prezentuje výsledkami svojej práce.

 

V. Bajan odmieta novinárom vysvetliť pozadie financovania týchto novín a ani neuvádza okolnosti a podmienky, za ktorých jeho rodina podiely v predmetnej spoločnosti predala. 

 

Mlčanie sa  však V. Bajanovi vypláca a absurdne trestané sú naopak média. Bajanov pocit nedotknuteľnosti ilustruje aj fakt, že v súvislosti s kauzou informovania o mrakodrape Bajo podal na Markízu aj civilnú žalobu, hoci porušenia zákonov konštatovala aj prokuratúra. Viac sa o kauze Bajo sa dočítate tu.
 

 

3. Michal Baranovič - člen komisie životného prostredia  a verejného poriadku v Petržalke je majiteľom ochrannej známky Petržalské noviny. Pán M. Baranovič bol v rokoch 2002 -2006 poslancom miestneho zastupiteľstva v Petržalke, pričom aj v uvedenom období prebiehala spolupráca  so spoločnosťou VYDAVATEĽSTVO M. R. K. agency, s.r.o, ktorej bol spoločníkom.

 


Na záver - nemožno voleným predstaviteľom vyčítať snahu prezentovať výsledky svojej práce, ak nejaké dosahujú. Webová stránka mestskej časti je priestorom, kde môže a má občan hľadajúci informácie nájsť odpovede o činnosti samosprávy. Ale naopak, ak sú vynakladané veľké finančné prostriedky na tlačené a elektronické  média, je potrebné sa pozerať aj na to, akú kvalitu poskytujú. V prípade Petržalských novín je to predovšetkým generovanie  publicity a financií pre vyvolených.

 

P.S.: Vaše podnety a pripomienky k tejto kauze alebo iným v Petržalke privítam v diskusii alebo na pavel.nechala@gmail.com.

 

 

 

Redakcia do obsahu článku nezasahuje.  

 Autor: Petrzalcan | 13.06.2014 | zobrazené: 1903 x |


Podobné články

• Stihne mesto vybudovať druhú etapu električky? (10.10.2021)
• Po kom je pomenované Rudnayovo námestie? (13.09.2021)
• Program Dni Petržalky (10.09.2021)
• V Petržalke občania spisujú novú petíciu proti výstavbe supermarketu Kaufland (01.09.2021)
• Skutočná Sahara vám učarí na celý život (18.08.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Bude tento rok lepší ako rok 2021?

Áno, určite
(20)

Skôr nie
(11)

Určite nie
(16)

O 50% lepší
(19)


spolu 66 hlasov
/