Dnes je: streda 20.10.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Svetový deň osteoporózy

Bol váženým mužom Prešporka

Narodil sa v Chorvátsku, v  starej talianskej rodine.  Už vo svojej mladosti sa prejavoval ako vynikajúci šermiar a tak sa preslávil v Európe. Vstúpil do služieb Lichtenštajnského kniežatstva, no zo zdravotných dôvodov musel službu po krátkej dobe zanechať. Väčšiu časť života ale prežil v Bratislave, kde nežil len tak, venoval sa mnohým aktivitám a rozvíjal šport I spoločenský život. Patril k najpracovitejším ľuďom svojej doby a pre Bratislavu urobil veľmi vela.

 

Rodák zo Záhrebu založil v Bratislave  súkromnú šermiarsku školu i veslársky klub. Školu navštevovali najmä bratislavskí študenti. Tiež bol zakladateľom spolku Humanitas. Jeho myšlienky a činy výrazne ovplyvnili rozvoj spoločenského života nielen na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách Európy.

 

V roku 1863 inicioval spolu s budúcim starostom mesta Herichom Justim založenie telocvičného a hasičského spolku v Bratislave. Predsedom vytvoreného prípravného výboru sa stal Justi. Výbor vypracoval návrh stanov a podal žiadosť o potvrdenie založiť spolok. Uhorské kráľovské miestodržiteľstvo ju však 14. 1. 1864 zamietlo, a tak 28. 6. 1864 podal odvolanie proti odmietavému rozhodnutiu miestodržiteľstva. Keďže 13. 7. 1864 bolo zamietnuté aj odvolanie. No oni sa nevzdali. Ďalej zbierali peniaze a čakali na lepšiu chvíľu.

O niekoľko rokov neskôr, po zhromaždení zakladateľov 30. 11. 1867, prípravný výbor predostrel ministerstvu vnútra vo Viedni nový návrh stanov. V polovici decembra 1867 ministerstvo Rakúsko-Uhorskej vlády schválilo stanovy a spolok mohol začať činnosť. Schválenie stanov spolku pod číslom 6613 z 15. 12. 1867 sa tradične pripomína ako vznik najstaršieho Dobrovoľného hasičského zboru v Bratislave. Za prítomnosti 369 zakladajúcich členov sa konalo 23. 2. 1868 na radnici ustanovujúce valné zhromaždenie spolku. Prvým veliteľom v hodnosti kapitána sa stal práve muž o ktorom dnes hovoríme, Ferdinand Martinengo.

 

Členskú základňu zboru tvorili občania všetkých vrstiev bez ohľadu národnosti. Pod vedením F. Martinenga a mešťanostu H. Justa nastúpili do oddielov dobrovoľní hasiči a k nim prešla aj značná časť hasičského náradia od židovských hasičov. V prvej polovici 19. storočia nastala výrazná zmena v oblasti remeselnej výroby, ktorá zasiahla samotné základy dovtedajšej organizácie požiarnej ochrany. Podľa cisárskeho patentu z roku 1857 stratili právo udeľovať licencie a rok 1872 priniesol ich definitívny koniec aj po formálnej stránke. Požiarna ochrana sa preto začala budovať na inom, a to na spolkovom základe a jej vykonávateľom sa stal dobrovoľný hasičský zbor. Prvý krst ohňom zažili členovia zboru pri hasení požiaru hospodárskych objektov hostinca K uhorskej královne, ktorý vznikol 21. júna 1868.

Angažoval sa v zavádzaní telesnej výchovy do školského vyučovania. Sám vyučoval na Vyššej reálnej škole kráľovského slobodného mesta Bratislava taliančinu a gymnastiku. Založil aj Spolok na podporu chudobných študentov bez rozdielu náboženstva. Za túto prácu ho ocenil cisár František Jozef I. viacerými vyznamenaniami. Najvýznamnejšie z nich sú Zlatý záslužný kríž a Rytiersky rad. Jeho prínos je dokumentovaný aj tým, že na jeho pohrebe sa zúčatnila aj časť královskej rodiny.

 

Na jeho počesť Slávia STU Bratislava usporadúva každoročne memoriál F. Martinenga v šerme. V Bratislave existuje aj Spoločnosť Ferdinanda Martinenga. V duchu ideálov vlastných Ferdinandovi Martinengovi vzniklo 4. 3. 1998 v Bratislave občianske združenie nesúce názov Spoločnosť Ferdinanda Martinenga (SFM).

 

 

Ferdinand Martinengo zomrel 28.februára 1895 v Bratislave, kde je pochovaný  na Ondrejskom cintoríne.Autor: Petrzalcan | 28.02.2021 | zobrazené: 602 x |


Podobné články

• Bola to posledná korunovácia v Prešporku (28.09.2021)
• Bratislavská legenda (11.08.2021)
• V lesoch pri Lamači nájdete pamätníky bojov (24.07.2021)
• Belo IV. a Přemysel Otakar II. sa stretli v Prešporku (11.07.2021)
• Bitka pri Bratislave roku 907 (04.07.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Petržalské bunkre

ANKETA

Stihne podľa vás mesto vybudovať 2.etapu električky do Petržalky?

Áno, určite
(20)

Skôr nie
(13)

Určite nie
(16)

Len čiastočne
(11)


spolu 60 hlasov
/