Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/connect.php on line 8
dotácia na kontajnerové stojiská len elektronicky
Dnes je: štvrtok 25.07.2024 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes zamračené s dažďom

dotácia na kontajnerové stojiská len elektronicky

Dotácia na vybudovanie kontajnerových stojísk pri bytových domoch v Petržalke sa riadi novými pravidlami. Od augusta stúpla výška príspevku, po novom ho žiadatelia budú môcť využiť aj na vybudovanie podzemných a polopodzemných kontajnerov.

Na júnovom zasadnutí petržalského zastupiteľstva tento zámer schválili miestni poslanci. Hlavným cieľom je „upratať“ zberné nádoby na komunálny odpad z komunikácií a zelene do uzamknutých stojísk a pomôcť tak riešiť čistotu a kvalitu verejných priestranstiev.

„Príspevok poskytuje mestská časť od roku 2012, teraz bola dotačná schéma implementovaná do existujúceho Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní finančných dotácií,“ uvádza vedúca petržalského referátu čistoty a poriadku Tatiana Hajčík Stanová.

Zvýšením dotačného príspevku Petržalka zohľadnila nielen sprísňujúce sa legislatívne  predpisy a rozširovanie triedeného zberu odpadov, ale aj nárast nákladov na stavebné úpravy či stavbu kontajnerových stojísk.

Všetko v snahe podporiť environmentálne a adaptačné opatrenia pri ich výstavbe alebo rekonštrukcii, napr. budovaním vegetačných striech či použitím vhodných stavebných materiálov.

Zatiaľ čo donedávna bola maximálna výška príspevku poskytovaného na kontajnerové stojiská cca 2600 eur, teraz stúpla takmer o polovicu, na 5000 eur.

„Výška príspevku sa pohybuje od 500 do 5000 eur – v závislosti od rozsahu rekonštrukcie alebo veľkosti stavby,“ upresňuje Hajčík Stanová.

Dotáciu 5000 eur možno poskytnúť na vybudovanie podzemných alebo polopodzemných kontajnerov. Na stavbu stojiska do 25 m² môže Petržalka prispieť maximálne 3 000 eurami, pri stavbe nad 25 m² až 4000 eurami.

„Na menšie úpravy ako zastrešenie alebo zastrešenie a uzamknutie stojiska je určená dotácia od 500 do 1000 eur,“ dodáva.

Mestská časť upozorňuje, že o príspevok je odteraz potrebné požiadať výlučne elektronicky, cez webový portál PETRZALKA.EGRANT.SK. Záujemcovia tam nájdu aj informáciu, čo všetko je potrebné k žiadosti doložiť.

Dotácia je poskytovaná formou refundácie, t.j. náhradou časti už uhradenej sumy použitej na oprávnené náklady spojené s budovaním, rekonštrukciou alebo úpravou kontajnerového stanovišťa, a to až po ukončení všetkých prác a po splnení zásad a kritérií špecifikovaných vo VZN o dotáciách.

„Predovšetkým je však nevyhnutné preukázať svoj vzťah k pozemku, na ktorom je alebo má byť stojisko vybudované,“ dodáva Hajčík Stanová.

Žiadosť o poskytnutie dotácie môžu v tomto roku žiadatelia predkladať najneskôr do 30. septembra 2023.

„Žiadosť podaná po tomto termíne sa bude posudzovať ako žiadosť podaná k termínu 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka v súlade s rozpočtovanými prostriedkami vyčlenenými na tento účel,“ uzatvára Hajčík Stanová.

Od roku 2014 do roku 2022 o príspevok požiadalo 19 záujemcov, ktorým mestská časť rozdelila viac ako 23-tisíc eur.

V roku 2023 boli na poskytovanie dotácií z rozpočtu samosprávy vyčlenené finančné prostriedky vo výške 15-tisíc eur.

zdroj:mestská časťNotice: Undefined index: id in /data/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/files/aktuality.php on line 69

Autor: Petrzalcan | 14.08.2023 | zobrazené: 787 x |


Podobné články

• Petržalské zaujímavosti (10.01.2024)
• Zmena dane za psa a iné (22.12.2023)
• Pomoc ľuďom v núdzi (18.11.2023)
• Osobnosti Petržalky (26.09.2023)
• Mesto a mestské časti sa dohodli (12.09.2023)

Komentáre