Dnes je: utorok 30.11.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Medzinárodný deň rómskeho jazyka

Občania Jasovskej včera protestovali

Občania dotknutých bytov na Jasovskej ulici v Petržalke včera protestovali proti výstavbe komplexu Domino. Napriek tomu, že sa starosta a miestny úrad vyjadrovali o zastavení stavby, skutočnosť je iná. Stavba rastie každým dňom a ich boj je tak bojom nielen s investorom, ale aj s nečinnými úradmi. Včera prijali občania z Jasovskej Vyhlásenie voči stavebnému úradu a samospráve  Petržalka. Prinášame ho v celom znení.

 

VYHLÁSENIE 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Jasovskej ulici č. 2-12 v Bratislave, ktorí nesúhlasia s realizáciou stavby „Polyfunkčné objekty DOMINO“ v Petržalke  
Vyzývame: 
A. Stavebný úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka, aby bezodkladne vydal rozhodnutie o zastavení stavby DOMINO.  Stavebníci nerešpektujú výzvu z decembra 2013 na zastavenie stavby v tej časti, ktorá je v rozpore  so stavebným povolením a stavajú ďalej. Stavba je podľa  zistení Slovenskej stavebnej inšpekcie - Inšpektorát Bratislava, posunutá približne o dva metre bližšie smerom  k fasáde nášho bytového domu. Stavba je v rozpore s právoplatným územným rozhodnutím a stavebným povolením. Začatie konaní nebolo oznámené verejnou vyhláškou, čím bolo obyvateľom nášho bytového domu upreté právo byť účastníkmi konania, čo je porušením stavebného zákona. 
B. Nadriadené orgány  Mestskej časti Bratislava - Petržalka, oddelenia územného konania a stavebného poriadku,  ktorým je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, aby bez zbytočných prieťahov rozhodol o Podnete vlastníkov bytov         a nebytových priestorov na preskúmanie rozhodnutí o povolení stavby, o zmene stavby pred jej dokončením a o zastavení stavebných prác predbežným opatrením. Podnet sme podali na Okresný úrad ešte 14. októbra 2013  a úrad ho doteraz preskúmava, t.j. 3,5 mesiaca od podania a doteraz nerozhodol. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov nebolo doručené žiadne vyrozumenie. 
C. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava, odbor štátnej stavebnej správy ministerstva  na zabezpečenie vybavenia nášho podnetu, ktorý im bol odstúpený odborom kontroly, štátneho dozoru a dohľadu ministerstva v decembri 2013 a zatiaľ nám nebolo doručené vyrozumenie. 
D. Vyzývame správne orgány, aby dodržiavali zákonné lehoty.  Bratislavské mestské zastupiteľstvo prijalo 30.1.2014 uznesenie k stavbe obytného súboru Domino, v ktorom žiada primátora, aby podnikol všetky dostupné kroky k dočasnému prerušeniu stavebných prác na stavbe polyfunkčné objekty Domino. Keďže hlavné mesto Bratislava je účastníkom konania k tejto stavbe, veríme, že primátor a mestskí poslanci budú konať v záujme občanov, ktorí si ich zvolili.    
Bratislava, 1.februára 2014Autor: Petrzalcan | 02.02.2014 | zobrazené: 3248 x |


Podobné články

• Stihne mesto vybudovať druhú etapu električky? (10.10.2021)
• Po kom je pomenované Rudnayovo námestie? (13.09.2021)
• Program Dni Petržalky (10.09.2021)
• V Petržalke občania spisujú novú petíciu proti výstavbe supermarketu Kaufland (01.09.2021)
• Skutočná Sahara vám učarí na celý život (18.08.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Petržalské bunkre

ANKETA

Stihne podľa vás mesto vybudovať 2.etapu električky do Petržalky?

Áno, určite
(67)

Skôr nie
(36)

Určite nie
(45)

Len čiastočne
(35)


spolu 183 hlasov
/