Dnes je: utorok 30.11.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Medzinárodný deň rómskeho jazyka

Prenájom športovej haly na Prokofievovej ulici

Mestská časť predlžuje možnosť zaslať žiadosť o prenájom športovej haly Prokofievova 2 do 30.4.2021, 12:00 hod.

Súťažné návrhy sú uchádzači povinní do uvedeného termínu doručiť zásadne v písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – prenájom objektu „Športová hala Prokofievova 2“ – neotvárať !“ Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci ku dňu predloženia dokladov do obchodnej verejnej súťaže.

Mestská časť od nájomcu očakáva, že budovu dá do stavu schopného užívania. Musí organizačne aj materiálne zabezpečiť, aby športová hala slúžila doterajšiemu účelu ako multifunkčná športová hala,

Nový nájomca taktiež bude musieť do 6 mesiacov od podpísania nájomnej zmluvy požiadať o vydanie stavebného povolenia a v  rámci nutnej rekonštrukcie objektu sa zaviaže preinvestovať minimálne 1 100 000 eur s DPH, ktoré sa započítajú do nájomného, pričom ich preinvestuje do 10 rokov od právoplatnosti stavebného povolenia a zabezpečí bezplatné využívanie haly na 5 dní v roku na podujatia MČ.

Doba nájmu by mala byť  30 rokov.

 

Ostatné podmienky vyhlásenia OVS ostávajú nezmenené a nájdete ich na stránke https://www.petrzalka.sk/2021-02-03-vyhlasujeme-sutaz-na-prenajom-sportovej-haly-prokofievova-2/.

Bližšie informácie nájdete na adrese: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, Referát správy miestneho majetku 3. Poschodie, č. dverí 314, Mgr. Alžbeta Broszová, email: alzbeta.broszova@petrzalka.sk prípadne na tel. č. 02/68288873, mobil: 0947487032Autor: Petrzalcan | 30.03.2021 | zobrazené: 629 x |


Podobné články

• Športovisko na Hrobákovej (17.10.2021)
• Nová bežecká dráha (21.08.2021)
• PumpPark otvorený (29.07.2021)
• Petržalka by mohla mať nové športoviská (23.02.2020)
• Rodičia ostali na letisku, na majstrovstvá Európy ich nevpustili (16.10.2019)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Stihne podľa vás mesto vybudovať 2.etapu električky do Petržalky?

Áno, určite
(67)

Skôr nie
(36)

Určite nie
(45)

Len čiastočne
(35)


spolu 183 hlasov
/