Dnes je: štvrtok 19.07.2018 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pranostika na dnes: Veľa hríbov v júli sýpky nenaplní.

Prostriedky na nové miesta v škôlkach

Problém nedostatku miest v materských školách pomôžu riešiť prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Hlavné mesto ako sprostredkovateľský orgán pre IROP posudzoval 32 projektových zámerov. Následne z nich bolo v prvom kole hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný prostriedok schválených 14 žiadostí. Celkovo sa tak na rekonštrukciu alebo novo vybudovanie škôlok v prvom kole rozdelí 6,9 mil. eur. 

 

 

 

„Prostredníctvom schválených finančných prostriedkov sa v škôlkach patriacich pod mestské funkčné oblasti Bratislavy zabezpečí navýšenie počtu detí o viac ako 850 novovytvorených miest. Som rád, že takto pomôžeme mnohým rodičom, ktorí majú problém s umiestnením svojich detí v škôlkach,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Cieľom výzvy Prioritnej osi 2  – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ bolo zlepšenie technického vybavenia priestorov materských škôl, skrášlenie priestorov a zvýšenie kapacít detí v škôlkach. Na nové alebo zrekonštruované škôlky sa ľudia môžu tešiť v Petržalke, Vajnoroch, Dúbravke, Podunajských Biskupiciach, v Záhorskej Bystrici a v Rači. Z priľahlých obcí je to Ivanka pri Dunaji, Plavecký Štvrtok, Jablonové, Senec, Hamuliakovo či Chorvátsky Grob. Podporené boli aj projekty Kongregácie Dcér Božej lásky na Slovensku v Ivanke pri Dunaji a projekt súkromnej MŠ Foresta Kids s.r.o v Senci.

Okrem rekonštrukcie alebo vybudovania nových škôlok môžu byť finančné prostriedky využité aj na vybudovanie prístavieb, zabezpečenie bezbariérovosti budov, na zateplenie, modernizáciu jedální, úpravu detských ihrísk alebo zelene v okolí škôlok. Škôlky si môžu nakúpiť aj nové vybavenie, hračky alebo učebné pomôcky.

Žiadatelia, ktorí predložili na Oddelenie sprostredkovateľského orgánu na hlavnom meste svoj projektový zámer sa budú môcť v ďalších hodnotiacich kolách žiadostí o nenávratný finančný prostriedok uchádzať o zostávajúcu podporu v celkovej výške 5,6 mil. eur.

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP bolo v rámci hlavného mesta zriadené v máji 2015 na základe uznesenia vlády SR. Svoje delegované právomoci vykonáva oddelenie v rámci mestského funkčného územia  mesta Bratislava (mestské časti mesta Bratislavy, okres Senec, Pezinok a Malacky, celkovo 52 subjektov). Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Medzi hlavné činnosti oddelenia patrí pomoc mestským častiam a obciam  pri príprave projektov na základe výziev IROP, príprava výziev na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, posudzovanie projektových zámerov a odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v spolupráci s externými hodnotiteľmi.

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu na hlavnom meste rieši okrem spomínanej oblasti školstva aj projekty v rámci bezpečnej a ekologickej dopravy či zvyšovanie kreatívneho potenciálu v regiónoch. Aj vďaka existencii tohto oddelenia môžu mestské funkčné oblasti Bratislavy využiť eurofondy na zvýšenie kvality a vybavenia  občianskej infraštruktúry mestských častí Bratislavy a príslušných obcí v okresoch Senec, Pezinok a Malacky.

 Autor: Petrzalcan | 14.09.2017 | zobrazené: 338 x |


Podobné články

• Ako budú v lete fungovať petržalské škôlky (26.06.2018)
• Na Nobelku aj vedecky (26.05.2018)
• Ocenenia pre petržalských pedagógov (28.03.2018)
• Dni otvorených dverí v petržalských základných školách (07.03.2018)
• Väčší dôraz na školstvo (19.01.2018)

Komentáre

Bazény

FOTOGALÉRIA

ŠK Juventa Bratislava

ANKETA

Komu by ste dali hlas na post primátora Bratislavy?

Ivo Nesrovnal
(20)

Matúš Vallo
(16)

Václav Mika
(21)

Ján Mrva
(6)

Caroline Lišková
(8)

Imrich Béreš
(3)

zatiaľ nevidím dobrého kandidáta
(13)

nepôjdem voliť
(10)

vyberám si spomedzi týchto kandidátov, ale ešte neviem
(18)


spolu 115 hlasov
/